portál uživatelů
softwarů Autodesk

15. vánoční nadílka freeware aplikací firmy CAD Studio

Revit

Blíží svátky Vánoc, a tak nemůže na stránkách CAD Studia chybět ani tradiční nadílka vánočních aplikací – letos již popatnácté. Tradičně nadělujeme všem uživatelům CAD aplikací jako dárek několi…

15. vánoční nadílka freeware aplikací firmy CAD Studio

Blíží svátky Vánoc, a tak nemůže na stránkách CAD Studia chybět ani tradiční nadílka vánočních aplikací – letos již popatnácté. Tradičně nadělujeme všem uživatelům CAD aplikací jako dárek několik užitečných pomůcek z vlastního vývoje. Mohou si tak doplnit a rozšířit možnosti svých projekčních a konstrukčních nástrojů Autodesku. Nepřehlédněte ale ani stovky našich dalších CAD aplikací nebo knihoven CAD a BIM bloků nabízených zdarma na stránkách našeho portálu CADforum.cz.

Přehled letošních vánočních aplikací CAD Studia:

Všechny najdete ke stažení na stránce Freeware

OBJ2DWG (Import OBJ do AutoCADu)
– doplněk AutoCADu, který rozšiřuje sortiment podporovaných formátů, umožňuje import 3D modelů ve formátu OBJ. Povrchové mesh modely ze souborů OBJ naimportuje do PFace objektů v AutoCADu. Neimportuje barvy a materiály.

DrawPoly (anim-draw polyline)
– doplněk do AutoCADu umožňující animovat kreslení libovolné křivky. Zvolenou křivku (např. matematickou křivku, výstup z 2DPlot) můžete automaticky „obkreslit tužkou“ – animovat postup jejího nakreslení. Můžete nastavit rychlost a barvu kreslení, nebo jej krokovat po zadaných úsecích.

Sel3dSol (select 3D solids by property)
– doplněk do AutoCADu pro rychlý výběr 3D těles dle jejich geometrických parametrů – např. příliš velká nebo příliš malá tělesa (dle objemu či povrchu), tělesa vyšší či nižší než zadaná výška, štíhlá tělesa apod.

WPtoExcel
– jednoduchý doplněk do Inventoru (iLogic) pro hromadný export souřadnic pracovních bodů v modelu do Excelu. Volitelně můžete filtrovat jen body určitého jména. Výsledný CSV soubor je umístěn ve stejné složce jako IPT/IAM soubor modelu.

Česká knihovna ocelových prvků pro Revit
– upravené rodiny sloupů a nosníků typu HEA, HEB, IPE, UPE odpovídající českým normám. Na tyto speciální RFA rodiny lze použít konstrukční přípoje z Revitu 2018. Rodiny stačí nahrát do Revitu a používat.

TraceCurve
– doplněk do AutoCADu pro umístění bodů nebo bloků podél křivky v zadaných staničeních – rovnoměrně nebo individuálně. V případě bloků lze staničení (absolutní, relativní, kilometrické, x, y) zapsat do atributu vkládaného bloku

Nesting aplikace, SVG Export
– sekce Převodníky na portálu CADforum.cz byla doplněna o aplikace pro 1D, 2D a 3D nesting, tedy optimalizaci rozmístění tvarů – jednorozměrnou (tyčový materiál), dvourozměrnou (poskládané obdélníkové a obecné tvary na ploše, např. plechu) a trojrozměrnou (poskládané krabice v kontejneru). Nesting aplikace můžete využívat online na CADforum.cz, s napojením na AutoCAD nebo Inventor, např. pomocí SVG Exportu. Aplikace SVG Export pro AutoCAD a Inventor umožňují konvertovat křivky a další geometrii z DWG nebo tvar rozvinu plechu do souboru formátu .SVG.

a další…


Podrobnosti o všech vánočních aplikacích na:
www.cadstudio.cz/15-vanocni-nadilka-freeware-aplikaci-firmy-cad-studio

Související články: