portál uživatelů
softwarů Autodesk

Spádová vrstva střechy v Revit s pomocí funkce úpravy tvaru

Revit

Vytvořte snadno v Revitu spádové vrstvy s integrovanou funkcí. Pokud máte vytvořenu skladbu střechy či jinou skladbu, kde chcete aplikovat spád, definovat střešní vpust, atp. využijte této funkce. Ne…

Spádová vrstva střechy v Revit s pomocí funkce úpravy tvaru

Vytvořte snadno v Revitu spádové vrstvy s integrovanou funkcí. Pokud máte vytvořenu skladbu střechy či jinou skladbu, kde chcete aplikovat spád, definovat střešní vpust, atp. využijte této funkce.

Nejprve definujte rozdělení roviny. Označte skladbu a vpravo nahoře se zobrazí nabídka:

V půdoryse definujte hranice rovin s funkcí Přidat dělicí čáru nebo přiřaďte nové body:

Například definujte hranice, tak aby vám vznikl bod uprostřed:

Pokud nyní tomuto bodu definujete výšku např. -100 mm, dojde k prohnutí celé skladby:

 

 

Tento krok je někdy nežádoucí a přejete si vytvořit spádovou vrstvu v rovině tepelné izolace. Rozklikněte políčko vlastnosti skladby a u vrstvy izolace zaškrtněte políčko proměnná…:

 

Potvrďte změnu a vraťte se do projektu. Nyní je již skladba správně zalomena včetně viditelné zadní hrany:

Hodně štěstí při navrhování.