portál uživatelů
softwarů Autodesk

Šrafovací vzory pro AutoCAD

Stavebnictví   |   AutoCAD

Jelikož jsme se v redakci AutodeskClubu setkali s vašimi dotazy na doplňování šraf do AutoCADu, rozhodli jsme se vytvořit stručný návod pro vytvořen vlastní knihovny šrafovacích vzorů a zároveň poskyt…

Šrafovací vzory pro AutoCAD

Jelikož jsme se v redakci AutodeskClubu setkali s vašimi dotazy na doplňování šraf do AutoCADu, rozhodli jsme se vytvořit stručný návod pro vytvořen vlastní knihovny šrafovacích vzorů a zároveň poskytnout knihovnu s nejdůležitějšími vzory šraf dle ČSN.

Co se používání šrafovacích vzorů týká, AutoCAD a AutoCAD LT fungují na stejném principu.
V tzv. podpůrných souborech programu jsou uloženy 2 soubory s příponou *.pat, které obsahují předdefinované šrafy a které můžete poměrně snadno editovat v Poznámkovém bloku (Notepad).
(Soubor ACADISO.pat funguje ve výkresech založených na šabloně s metrickými jednotkami, zatímco ACAD.pat je využíván ve výkresech s jednotkami britskými.)

1

Vytváření vlastních šraf

Existují dva přístupy k vytváření vlastních šraf. První z nich preferuje vytvoření jednotného souboru, který obsahuje všechny vámi používané šrafy, druhý z nich pracuje s každou šrafou jako se samostatným souborem s příponou *.pat. Pojďme se teď blíže podívat na obě z těchto variant.

I. Centrální soubor šrafovacích vzorů ACAD/ACADISO.pat

Při používání principu centrálního souboru šraf funguje AutoCAD tak, že z předdefinované cesty načítá všechny šrafy obsažené v ACAD/ACADISO.pat souboru a všechny je zobrazuje v dialogovém okně.

1.5

Cestu k těmto centrálním souborům najdete následovně:
Ikona „A“ v levém rohu nahoře –> Možnosti (Options) -> Soubory (Files) -> Vyhledávací cesta podpůrných souborů (Support file search path)

2

Vyznačenou adresu pak můžete zkopírovat a vložit do Průzkumníku OS Windows, takto najdete umístění obou souborů, které obsahují definici používaných šraf.

Tímto způsobem můžete do AutoCADu (do výše vyznačené složky) načíst vlastní *.pat soubor se vzory šraf anebo editovat ten stávající.
Rovněž si můžete stáhnout náš vzorový soubor se základními ČSN šrafami, zkopírovat jej do složky podpůrných souborů, anebo předefinovat výše označenou cestu podle vašich potřeb.

POZN. název souboru je po stažení potřeba přejmenovat na /data/articles/5570/acad.pat/acadiso.pat (popř. acadlt.pat/acadltiso.pat)

II. Vytvoření samostatných souborů pro jednotlivé šrafy

Pojďme si na dvou vzorových příkladech ukázat, jak funguje tato alternativa a jak pomocí teček, čárek a číslic vytvořit svou šrafu.

A. Čerchovaná čára

V poznámkovém bloku nadefinujeme kód, který bude reprezentovat jednu čerchovanou čáru.
(Kód šrafy obsahuje pouze jeden číselný řádek, neboť šrafa bude vytvořena z jedné, opakující se čáry.)

2.5

1. řádek kódu

*Cerchovana, cerchovaná cara s jednou teckou
Cerchovana je název šrafy. Před jejím názvem musí být vždy * a .pat soubor musí nést stejný název jako je název šrafy, tedy Cerchovana.pat.

*Cerchovana, cerchovaná cara s jednou teckou
Za čárkou, následuje popis šrafy, její použití..apod. Jedná se o volitelnou položku. Tato část tedy může zůstat prázdná.

2. řádek kódu

0, 0,0, 0,1, .5,-.3, 0,-.3, .5
První číslice oddělená čárkou značí úhel, pod kterým poběží čára nové šrafy.

0, 0,0, 0,1, .5,-.3, 0,-.3, .5
Další dvě číslice jsou x,y-souřadnice počátku čerchované čáry.

0, 0,0, 0,1, .5,-.3, 0,-.3, .5
Třetí skupina číslic značí x,y-odsazení od čáry. Např. odsazení ve směru y=1 znamená, že se čára bude opakovat rovnoběžně s defaultní čárou a jejich vzdálenost bude rovna jedné.

0, 0,0, 0,1, .5,-.3, 0,-.3, .5
Čtvrtou skupinou je už samotná definice čáry. Zde např. říkáme, nakresli čáru dlouhou 0.5, poté vytvoř mezeru dlouhou 0.3 a udělej tečku (=0)..atd.

3. řádek kódu

Při vytváření samostatných souborů šraf, vždy ponechte volný řádek.

Výsledkem je šrafa tvořená horizontálními rovnoběžkami se základní předdefinovanou šrafou.
4

B. Železobeton

V poznámkovém bloku nadefinujeme kód, který budou reprezentovat celkem tři čáry, 2 plné a jedna čerchovaná.
(Kód šrafy obsahuje tři číselné řádky, neboť základní vzor šrafy bude vytvořen ze tří čar. Postup je ale stejný jako v předchozím případě, proto připojím už jen stručný popis.)

5

1.řádek kódu

*ZELEZOBETON, Železobeton podle CSN
ZELEZOBETON je název šrafy. Před jejím názvem musí být vždy * a .pat soubor musí nést stejný název jako je název šrafy, tedy Zelezobeton.pat.

*ZELEZOBETON, Železobeton podle ČSN
Za čárkou, následuje popis šrafy, její použití..apod. Jedná se o volitelnou položku. Tato část tedy může zůstat prázdná.

2. řádek kódu

45, 0,0, 0,5
První číslice oddělená čárkou značí úhel, pod kterým poběží čára nové šrafy, tedy 45°.
0,0 je počátek této čáry.
0 je odsazení ve směru čáry, jedná se o nekonečnou čáru. Vzdálenost dvou rovnoběžných čar je 5 jednotek.

3. řádek kódu

45, 1.5,0, 0,5
První číslice oddělená čárkou značí úhel, tedy 45°.
1.5,0 je počátek druhé čáry – ve směru x posunutý o 1.5.
0 je odsazení ve směru čáry, jedná se o nekonečnou čáru. Vzdálenost dvou rovnoběžných čar je 5 jednotek.

4. řádek kódu

45, 4.2855,0, 0,5, -1,0,-1, 4
První číslice oddělená čárkou značí úhel, tedy 45°.
4.2855,0 je počátek druhé čáry – ve směru x posunutý o 4.2855.
0 je odsazení ve směru čáry, jedná se o nekonečnou čáru. Vzdálenost dvou rovnoběžných čar je 5 jednotek.
-1,0,-1, 4 je definice poslední čáry. Ta říká začni mezerou o délce 1 jednotka, poté nakresli tečku (=0), zanes další mezeru o délce 1 a nakonec nakresli čáru o délce 4 jednotky.

5.řádek kódu

Při vytváření samostatných souborů šraf, vždy ponechte volný řádek.

Výsledkem je šrafa tvořená třemi různými rovnoběžnými předdefinovanými čarami, které s horizontální osou svírají úhel 45°.

6

Jak s nově vytvořenými šrafami začít pracovat?

Vytvořte složku, do které uložíte všechny nově vytvořené soubory a tuto složku poté načtěte mezi podpůrné soubory AutoCAD

Cestu k těmto centrálním souborům najdete následovně:
Ikona „A“ v levém rohu nahoře –> Možnosti (Options) -> Soubory (Files) -> Vyhledávací cesta podpůrných souborů (Support file search path) -> Přidat (Add) -> Procházet (Browse)
7

Načtené šrafy poté naleznete v záložce Vlastní (Custom) dialogového okna Šrafování a gradient (Hatch and Gradient)

8