portál uživatelů
softwarů Autodesk

Výzva k podání projektu Autodesk Academia GRANT 2004

Výzva k podání projektu Autodesk Academia GRANT 2004 8.1.2004 – Vlastimil Bejček, Autodesk spol. s r.o. a Tech Data Distribution, s.r.o. vyhlašují v rámci programu Autodesk Academia p…

Výzva k podání projektu Autodesk Academia GRANT 2004

Výzva k podání projektu

Autodesk Academia GRANT 2004

8.1.2004 – Vlastimil Bejček,

Autodesk spol. s r.o. a Tech Data Distribution, s.r.o. vyhlašují v rámci programu Autodesk Academia podporu střednímu a vysokému školství v České a Slovenské republice formou grantového projektu Autodesk Academia GRANT 2004, jehož cílem je dát možnost studentům a pedagogům škol realizovat pedagogické a vědecko-výzkumné projekty na platformě produktů firmy Autodesk. V letošním ročníku se předkládají v jednom společném termínu projekty z oblastí strojírenství, stavebnictví, architektury, GIS a vizualizace.

Návrhy na projekty s předpokládaným termínem zahájení 1. března 2004 mohou podávat studenti a pedagogové středních a vysokých škol v České a Slovenské republice (fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR a SR). Řešitelem i spoluřešiteli mohou být studenti i pedagogové, týmová práce však není podmínkou k získání grantu.

Návrhy se podávají na formulářích A a B (v jednom vyhotovení). Návrhy musí být podány na adresu organizátora elektronickou poštou a doporučeně na adresu organizátora nejpozději do 30. ledna 2004.

Základní údaje o projektu:

Termín podání projektu: 30. ledna 2004

(rozhodující je datum poštovního razítka)

Termín zasedání grantové komise:únor 2004

Zahájení projektu:1. března 2004

Ukončení projektu:31. srpna 2004

Organizátor:

Computer Agency o.p.s.

Technická 2, 616 69 Brno

tel: +420 541 143 262, +420 541 143 317

fax: +420 541 143 320

mobil: 603 294 207, 603 426 627

http://www.c-agency.net/grant

e-mail: bejckova@c-agency.cz

kontaktní osoba: Miriam Bejčková