portál uživatelů
softwarů Autodesk

Balík strojírenských výpočtů MITCalc rozšířen o nové moduly

Strojírenství

Balík strojírenských výpočtů MITCalc byl rozšířen o modul pro výpočet uložení strojních součástí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek. Tento výpočet podporuje normy ANSI B4.1, ANSI B4.2, IS…

Balík strojírenských výpočtů MITCalc rozšířen o nové moduly

Balík strojírenských výpočtů MITCalc byl rozšířen o modul pro výpočet uložení strojních součástí a určení jejich rozměrových tolerancí a úchylek. Tento výpočet podporuje normy ANSI B4.1, ANSI B4.2, ISO 286, ISO 1829, ISO 2768, EN 20286 a JIS B 0401.

Moduly a podrobné informace jsou dostupné na www.mitcalc.cz

O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD, AutoCAD LT, Autodesk Inventor a některé další).

MITCalc je sada strojírenských, průmyslových a technických výpočtů pro každodenní praxi. Spolehlivě, přesně a hlavně rychle provede uživatele návrhem součásti, řešením technického problému či výpočtem strojírenského uzlu bez větších nároků na speciální odborné znalosti. MITCalc obsahuje návrhové a kontrolní výpočty například ozubených, řemenových a řetězových převodů, nosníků, hřídelí, pružin, šroubových spojů, spojení hřídelí a mnoha dalších. K dispozici je také řada materiálových, srovnávacích a rozhodovacích tabulek včetně systému pro správu vyřešených úkolů. Výpočty podporují metrické a palcové jednotky a jsou vytvořeny podle ČSN, ISO, DIN, BS, ANSI a dalších norem.

Jde o otevřený systém navržený v Microsoft Excelu. To umožňuje nejen snadné uživatelské úpravy a rozšíření, ale především vzájemné propojování výpočtů, což je unikátní při tvorbě komplexních výpočtů „na míru“. Přímočaré a maximálně srozumitelné uživatelské rozhranní s komplexní nápovědou a systémem „poznámek experta“ pak zaručí produktivitu v několika minutách.

Propracované propojení na řadu 2D a 3D CAD systémů umožňuje vytvoření příslušného výkresu nebo vložení 3D modelů a jejich sestav během několika sekund.

MITCalc je nabízen za zcela bezkonkurenční cenu s možností 30ti denního testování. K dispozici je také licencování (OEM) vybraných výpočtů či kompletního produktu.