portál uživatelů
softwarů Autodesk

Využijte stávající lidské zdroje díky digitalizaci

Inovace

Podívejte se na video, jak Autodesk může pomoci při optimalizaci lidských zdrojů

Využijte stávající lidské zdroje díky digitalizaci

 

 

V celé Evropě – a naši republiku nevyjímaje – působí na různé výrobce trendy a vlivy, kterým je třeba se přizpůsobovat. Jedním z rozhodujících vlivů současnosti jsou nepochybně rostoucí náklady připadající na pracovní síly. Levnou pracovní sílu nelze neustále dovážet a firmy se na ni v budoucnu nemohou spoléhat. Odpovědí na tento problém je digitalizace. Ta digitalizace, která zavádí a následně rozvíjí využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života naší společnosti.

Identifikujte neproduktivní činnosti

Autodesk provádí v rámci spolupráce analýzu neproduktivních činností u výrobních firem. Tato analýza má odhalit, na jakých činnostech je možné ušetřit lidské zdroje. Výsledkem je zjištění, že lidé, kteří jsou zapojeni do návrhového procesu výrobku, investují více než polovinu své pracovní doby do neproduktivní činnosti. Práce těchto lidí je v podmínkách Evropy (a tedy i České republiky) poměrně drahá. Neproduktivní činností se rozumí vyhledávání informací, ověřování informací, zda poslední informace je aktuální apod. Tyto činnosti lze jednoduše automatizovat a snížit neproduktivní čas až o polovinu díky digitalizaci a integraci systémů. Ve výsledku získáte čas na inovace a na věci, které vám přinášejí zisk bez nutnosti toho, abyste museli investovat do dalších lidí.

Zvolte si svou strategii

Každý výrobce si musí najít svou strategii, jak využít moderní technologie. Autodesk nabízí široké portfolio produktů, které vám umožní uvádět na trh aktuálně požadované produkty a řešení. Společnost Autodesk a autorizovaní prodejci mají k dispozici softwarové nástroje a v neposlední řadě také zkušenosti, které zajistí vaší firmě růst a kontinuální zdokonalování.

Komplexní požadavky

Z pohledu firem se nejedná pouze o digitalizaci ve vztahu k návrhu výrobku, ale i výroby. Změna může nastat i ve způsobu komunikace se zákazníkem, kdy zákazník díky 3D modelu může být v počátečních fázích vtažen do návrhu. Tak je možné vyvarovat se pozdějších nedorozumění. Firmy, které chtějí uspět na trhu, musí logicky prvky digitalizace do svého fungování zavádět.

Výrobci se setkávají s novými požadavky na své produkty, zákazníci očekávají výkonné výrobky šité na míru jejich potřebám. Produkty jsou čím dál složitější a inteligentnější. Výrobky by navíc měly splňovat specifické požadavky určitého okruhu zákazníků a je vhodné mít možnost je konfigurovat.

Na jedné straně jsou výrobky složitější, ale na straně druhé se jejich životní cyklus zkracuje s rychle se měnícími požadavky a trendy na trhu. V takové situaci jsou firmy nuceny neustále inovovat.

Aby společnosti zůstaly konkurenceschopné, musí ve fázi vývoje přejít na řešení, které umožňuje komunikaci mezi týmy bez ohledu na to, jaké nástroje používají. Díky tomu lze zachytit již v počátku všechny požadavky a vyvarovat se pak zvýšených nákladů, které přinášejí změny v posledních fázích procesu návrhu.