portál uživatelů
softwarů Autodesk

Klávesové zkratky pro Autodesk Revit

Stavebnictví   |   BIM   |   Revit

Důležitým předpokladem efektivní práce v programu Revit je automatizace úkonů. Klávesové zkratky slouží k rychlejšímu zadávání příkazů. To oceníte u každého projektu, i když na něj nemáte omezený čas pro zpracování.

Klávesové zkratky pro Autodesk Revit

Revit nabízí přednastavené klávesové zkratky, které vycházejí z prvních písmen anglických názvů daných příkazů. Toto není uživatelsky optimální, protože často nutí uživatele, aby ruku, kterou drží myš přesouval na klávesnici. To ho může naopak zdržet. Seznam všech přednastavených zkratek pro verzi Autodesk Revit 2021 ke stažení zde 

Absence intuitivního umístění klávesových zkratek vede nejen zkušené uživatele k tomu, že si každý nastaví zkratky sám podle svého uvážení a také dle toho, zda je pravák či levák. Pokud k psaní na klávesnici používá levou ruku, zatímco pravá ovládá myš, tak je dobré zvolit písmena z levé části klávesnice pro použití ke klávesovým zkratkám. Obecně se doporučuje volit zkratky jen pro nejpoužívanější funkce. Využijte zkratky tvořené jedním, nebo dvěma tlačítky. Nastavení vlastních klávesových zkratek naleznete v kartě POHLED panel OKNA příkaz UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ KLÁVESOVÉ ZKRATKY.

klávesové zkratky používané i v operačním systému Windows:

Ctrl + O = otevřít projekt

Ctrl + S = uložit projekt

Ctrl + Z = zpět (Undo)

Ctrl + Y = znovu (Redo)

Ctrl + C = kopírovat vybrané do schránky

Ctrl + X = vyjmout vybrané do schránky

Ctrl + V = vložit obsah schránky

Základní ovládání:

F1 = nápověda

Shift + F1 = rychlá nápověda

F5 = obnovení pohledu

F8 = dynamická změna pohledu

Ctrl + Tab = následující okno

Ctrl + Shift + Tab = předchozí okno

Shift + kurzorové šipky (výběr) = rychlý přesun vybraných objektů v daném směru

Pomocí kolečka na myši:

Shift + kolečko = 3D orbit (v 3D a perspektivních pohledech)

Shift + kolečko (vybraný objekt) = 3D orbit kolem vybraného (v 3D a perspektivě)

kolečko + mezerník = zoom pohybem myši

kolečko + 2 × mezerník = orbit pohybem myši

kolečko + 3 × mezerník = panorama pohybem myši

Práce s objekty:

Mezerník (vybraný objekt) = otočení nebo překlopení objektu

Ctrl + přetažení (vybraný objekt) = kopie objektu na novou pozici

Ctrl + výběr = přidání do výběrové množiny

Shift + výběr = odstranění z výběrové množiny

Ctrl + Shift + výběr = přidává nepřidané, odstraňuje přidané (kombinace předchozích)

Tab + výběr = řetěz připojených objektů; komponenty složené stěny

Shift + Tab + výběr = řetěz připojených objektů (v opačném pořadí)

Ctrl + šipka vlevo = vybrat předchozí

Alt + Enter (vybraný objekt) = zobrazí vlastnosti objektu

Kreslení:

Shift (při kreslení a posunu) = drží ortogonální režim

Tab (při kreslení) = přepínání uchopovacích režimů/bodů

Shift+Tab (při kreslení) = potlačení uchopovacích bodů