portál uživatelů
softwarů Autodesk

Koncepce BIM 2022 – co očekávat?

Stavebnictví   |   BIM

Výhody informačního modelování budov (BIM) pro ekonomickou efektivitu, časovou náročnost i spolupráci v rámci stavebního projektu jsou nesporné. Brzy se proto BIM stane ve stavebnictví standardem. Zjistěte, co to pro vás znamená a jak se na tuto skutečnost připravit.

Koncepce BIM 2022 – co očekávat?

Co Koncepce BIM 2022 obnáší

Digitalizace celého světa se již výrazně promítá také do stavebnictví. Od roku 2022 bude technologie BIM vyžadována pro návrh, realizaci i provoz stavebních projektů vypsaných jako veřejné zakázky. Limitem pro tyto státní projekty přitom bude 150 milionů korun. Předpokládá se, že po určitém čase bude tento limit snížen, nebo také zcela zrušen. Pro stát to z dlouhodobého pohledu bude znamenat významné úspory investic.

Pojem Koncepce BIM 2022 přesně představuje čtyřletý plán pro přípravu stavebního odvětví na zmíněný milník v roce 2022. Tento plán vznikl ve spolupráci Ministerstva průmyslu a obchodu a České agentury pro standardizaci.

Česko však není zdaleka jediné, které k tomuto kroku přistoupilo. V Evropě je již využití BIM pro státní projekty povinné například ve Francii, Velké Británii, Německu, Finsku nebo Dánsku. V posledních dvou skandinávských zemích tuto technologii dokonce využívají už od roku 2002.

Jak se situace vyvíjí

V rámci Koncepce BIM 2022 bylo v roce 2020 odstartováno několik pilotních projektů, které mají ověřit nastavené standardy a metodiky. Výběr těchto projektů je přitom různorodý – od administrativních budov přes silnice až k železnicím.

Rok 2021 je pak zasvěcen vzdělávání. To sice probíhá už od začátku činností spojených s realizací Koncepce, tento rok je ale plošné a masivní. Aby byly organizace schopné splnit potřeby, které budou od roku 2022 naplňovat, je pro některé z nich dokonce povinné. Předmětem těchto kurzů jsou především standardy a metodiky pro práci s BIM. Více o kurzech pro odbornou veřejnost a možnostech přihlášení se dozvíte tady.

Od 1. ledna 2022 však nemusíte očekávat revoluční skokovou změnu. Podle oficiálních informací budou v dostatečném předstihu k dispozici teze a následně i legislativní úpravy, které budou povinnost využívat BIM pro nadlimitní veřejné zakázky definovat.

K rozhodnému datu pak bude klíčové, v jaké fázi se příslušná stavba nachází. Podle toho bude či nebude povinností veřejného zadavatele adekvátně metodu BIM aplikovat.

Buďte na změny připravení

I když nás nečeká k 1. lednu skoková změna, rozhodně je potřeba připravit se s dostatečným předstihem. Samotná implementace BIM probíhá několik měsíců, kterým předchází také fáze plánování a příprav. Aby navíc BIM dokázal zvýšit efektivitu stavebních projektů, je pro celý tým nezbytné umět ho naplno využívat. I pokud se státním zakázkám nevěnujete, neměli byste se inovacím vyhýbat. Koncepce BIM 2022 znamená velký krok pro celý obor stavebnictví a s tím přichází i změna konkurenčního prostředí.