portál uživatelů
softwarů Autodesk

Novinky Revit 2022

Každý rok s novou verzí Revit 2022 přichází celá řada novinek a letos jsou to primárně novinky pro každodenní práci s produktem. Autodesk se zaměřil na zpětné reakce od uživatelů a vylepšil již existující funkce a vytvořil ty, které byly nejvíce žádané.

Novinky Revit 2022

Konektivita s ostatními produkty.

Spolupráce s Inventorem

Vylepšení konektivity dostalo i propojení mezi programy Revit a Inventor. Toto spojení nyní bylo doplněno o možnost připojení sestav z Invetoru jako Revit rodinu.

3D náčrt

Nově přibyla funkce 3D náčrtu, ta umožňuje otevření projektu v produktu FormIt 2022 a vytvářet náčrty přímo na již vytvořeném modelu nebo v modelu. Po ukončení návrhu lze jedním klikem přenést výsledek nazpět do Revitu pro podrobnější propracování. To umožňuje rychlejší zapracování designových nápadů pro nové prvky nebo označení úprav.

Podpora formátu McNeel Rhinoceros 3DM

Dalším podporovaným formátem, který byl přidán do nejnovější verze Revitu, je formát 3DM grafického programu McNeel Rhinoceros. Podpora dalšího grafického formátu přináší nové možnosti v pracovních postupech a spolupráci mezi profesemi.

Pracovní procesy

Vytvoření vlastního číslování revizí

Důležitou novinkou je možnost vytvoření vlastní posloupnosti číslování revizí. K číslování lze přiřadit přípony a předpony či počet číslic. 

Zkosené stěny

V minulé verzi produktu jsme dostali možnost vytvářet stěny pod úhlem. Nyní byla tato funkce rozšířena o vytváření zkosených stěn s rozdílnými velikostmi u spodní a horní hrany.

Vícenásobná kategorie

Na základě sdílených parametrů je možné přiřadit jeden typ popisku na objekty z různých kategorií, které mají stejný parametr.

Vylepšená práce s popisky

Nově lze popisky volně otáčet nebo zadat specifický úhel. Následně lze tento úhel kopírovat pomocí Vlastnosti typu na další popisky v pohledu. Další novinkou jsou multičáry. Ty umožňují označit více stejných objektů pomocí jednoho popisku.

Navázání popisku

S novou verzí byly vyřešen problém s navázáním popisků objektů po připojení odpojeného souboru. Před touto novou verzí popisky po odpojení souboru ztratily spojení a následně se již nedokázaly připojit.

Osnova ve 3D pohledu

Velmi očekávanou novinkou je možnost zobrazení osnov jednotlivých půdorysů ve 3D pohledu. S těmito osnovami je možné dále pracovat. Lze jim upravovat viditelnost, posouvat je, mazat či vytvářet nové.

Zjednodušení zobrazení zdí

Doposud nebylo možné si zvolit zjednodušenou podobu stěn. S verzí Revitu 2022 lze zobrazit pouze nosnou část, což profesím, které nepotřebují detailní stěny, snižuje zatížení počítače.

Filtrování podle fáze

Další novinkou je možnost vytvoření filtru, kdy lze použít fázi projektu. Díky tomu je například možné graficky zvýraznit prvky, které mají přiřazené demoliční fáze.

 

Pro podrobnější popis všech novinek můžete navštívit stránky Revit nápovědy nebo Revit Blogu. https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/CSY/

https://blogs.autodesk.com/revit/2021/04/06/whats-new-in-revit-2022/