portál uživatelů
softwarů Autodesk

6 nápadů uživatelů Revit, které se promítly do verze 2023

Revit

6 nápadů uživatelů Revit, které se promítly do verze 2023

6 nápadů uživatelů, které se promítly do Revit 2023

Společnosti Autodesk není lhostejné, co si o jejich aplikacích myslí uživatelé, a snaží se těmito názory řídit. Co z požadavků zahrnuli do Revit 2023?

Autodesk umožňuje uživatelům dávat podněty a nápady na online nástěnku, ze které následně čerpají inspiraci pro neustálé zlepšování svých aplikací. Tady je pět nejlepších nápadů vzešlých od Autodesk komunity a implementovaných do aplikace Revit 2023.

Měření ve 3D

Připomínka uživatele v roce 2016 zněla takto: „Chtěl bych mít možnost používat nástroj měření ve 3D pohledech, a to přesně stejným způsobem jako ve SketchUp.” Pro toto vylepšení hlasovalo dalších 1 120 členů komunity.

Společnost Autodesk konečně uznala, že jde o oprávněný požadavek zákazníků a do Revitu 2023 ho implementovala. Schopnost měřit vzdálenosti ve 3D ušetří spoustu času tím, že eliminuje potřebu přepínat na 2D zobrazení. Nejlepší na tom je, že tato možnost byla integrována do stávajícího nástroje Měření, takže není třeba hledat žádné nové tlačítko.

Zdroj obrázku

Demolování prvků při zachování systémových spojení

Už v roce 2016 se objevil první požadavek, aby si všechny prvky zachovávaly návaznost na svůj původní systém. „Když v rámci elektřiny zrušíte jeden prvek, je odstraněn z panelu. Pokud máte více fází a zobrazujete prvky na panelech v rané fázi, je to problém.” Přidalo se dalších 313 uživatelů.

O 4 roky později se téměř totožný příspěvek objevil znovu. „Při demolici potrubí (například) v pozdější fázi se typ systému a klasifikace zobrazí jako Nedefinováno pro všechny fáze, dokonce i ty před demolicí. Bylo by velmi užitečné mít možnost ponechat systém ve fázi před demolicí pro prohlížení i filtrování ve stávající fázi.”

Teď se uživatelé MEP mohou radovat. Připojení k hostitelským systémům u potrubí, vedení a dalších prvků zůstává zachováno i při demolici, což umožňuje snadnější postupné úpravy.

Filtrování plánu podle prvků viditelných na stejném listu

„Bylo by skvělé mít možnost nastavit plán tak, aby při umístění na list filtroval a zobrazoval pouze prvky viditelné na listu, podobně jako se legenda barevné výplně může automaticky filtrovat podle pohledu, na který je umístěna. To by bylo velmi užitečné pro rozvrhy údajů o místnosti/prostoru, údajů o zařízení atd. Musel by to být dynamický filtr, aby bylo možné umístit stejný rozvrh na více listů, přičemž každý by zobrazoval jiné prvky.”

Toto bylo na Autodesk fóru napsáno před zhruba osmi lety a s názorem souhlasilo 353 dalších uživatelů.

Konečně je to tady a sám Autodesk k tomu říká, že funkce zobrazení pouze těch položek plánu (schedule), které jsou viditelné na listu (sheet), pomůže udržet plány čisté a listy organizované. Klíčové poznámky (keynotes) mají tuto schopnost již dlouhou dobu, takže u plánů je více než vítaným doplňkem.

Zdroj obrázku

Funkce generického štítkování

Na fóru komunity se také často objevovaly požadavky na zlepšení štítkování:

„Na architektonických sloupech nemůžeme tagovat podle kategorie.”

„Chceme být schopni označit zatáčky, okapy atd. pomocí běžných polí, jako je popis.“

„Povolte prosím označování rodin doprovodu.”

„V současné době každý, koho znám, modeluje podhledy jako stropy, protože neexistuje žádný přímý způsob, jak podhledy označit. Pokud chce Revit i nadále podporovat podhledy jako samostatnou rodinu, musí je umožnit označovat.”

„Prosím o tagy pro hrany desek systémové rodiny. V současné době, když se používají jako podpěry, je musíme dimenzovat a umístit na ně úroveň. To není tak pohodlné nebo snadno čitelné jako štítek. Podobně neexistují štítky pro základy zdi. Takové věci, které nelze zdokumentovat, upadnou v nemilost, což je škoda, protože z hlediska modelování jsou v určitých situacích docela pohodlné.”

V aplikaci Revit 2023 nejsou pro každou z výše uvedených kategorií zahrnuty žádné konkrétní značky. Skutečným pracovním postupem je vytvořit nový generický tag a změnit kategorii rodiny tagů tak, aby odpovídala kategoriím uvedeným výše. Toto vylepšení však podle Autodesku poskytuje lepší funkce pro označování a plánování širší škály prvků.

Duplikování materiálu a aktiv bez vlivu na ostatní

220 hlasy byla na fóru podpořena myšlenka možnosti duplikovat materiál zároveň s aktivy. Do teď se materiály aktiv automaticky neduplikovaly, takže uživatelé najednou zjistili, že transformace nových materiálových aktiv změnila všechny ostatní materiály, které tato aktiva sdílejí. To způsobovalo problémy a zpoždění, protože lidé upravili jeden prvek návrhu, aniž by si uvědomili, že spouštějí změnu v pěti dalších materiálech.

Teď však bylo mnoho hodin frustrace při vykreslování napraveno vylepšením knihovny materiálů. Pro ty, kteří chtějí původní funkci, byl pracovní postup zachován v Duplikovat pomocí sdílených aktiv (Duplicate Using Shared Assets), tedy změnit jeden = změnit vše. Nová možnost Duplikovat materiál a aktiva (Duplicate Material and Assets) vytvoří kopie obou, takže úprava nového materiálu a aktiva neovlivní předchozí materiály.

Zdroj obrázku

Zvýraznění pohledů umístěných na list

Hodně uživatelů také požadovalo nějaký druh vizuálního náznaku, že pohled byl umístěn na list, a tak Autodesk přišel s modrými čtverečky. Jednoduché, ale účinné označení, že pohled na listu již existuje.

Zlepšujte se zároveň s Revitem 2023

Bylo některé z vylepšení právě tím, na něž jste dlouho čekali? Práci vám určitě usnadní všechny výše uvedené a vy budete díky nim efektivnější. Proto s používáním Revit 2023 neváhejte.

Poraďte se s odborníky