portál uživatelů
softwarů Autodesk

Nová zpráva společnosti Autodesk - State of Design & Make reports 2024

Inovace

Nová zpráva společnosti Autodesk - State of Design & Make reports 2024

 

Jaké nejdůležitější atributy jsou v současné době zapotřebí k udržení odolnosti v oblasti businessu?

 

Autodesk přináší za poslední rok nejnovější poznatky a trendy souhrnně zaznamenané v jedinečné odborné studii State of Design & Make reports 2024 určené zejména lídrům. Dozvíte se mimo jiné jaké zde existují bariéry, které brání digitalizaci.

Víte jaké jsou nejdůležitější předpoklady pro úspěch v roce 2024? Jaký dopad bude mít implementace AI v odvětvích? Představuje hrozbu nebo vhodného pomocníka? Proč je talent vždy vzácný a důležitý artikl? Přečtěte si celou zprávu exkluzivně přeloženou do češtiny, kterou si můžete stáhnout na konci tohoto článku.

 

 

 3 NOVÉ PILÍŘE

Podle celosvětového průzkumu jsou nejdůležitějšími atributy pro růst vašeho businessu tyto 3 klíčové oblasti:

 

  • Návrat k optimismu -  Zjištění 1: Digitalizace zvyšuje odolnost podniků i přes přetrvávající problémy 

Lídři ve vedení podniků a odborníci jsou nyní více než dříve připraveni čelit neiisté budoucnosti. V loňském roce respondenti průzkumu zdůrazňovali pocit nejistoty, který přinesla globální pandemie, geopolitické nepokoje a ekonomická nestabilita na mnoha trzích, přičemž mnoho podniků se snažilo přilákat a udržet si talenty, které potřebovaly k růstu. V letošním roce jsou vedoucí pracovníci v regionu EMEA mnohem sebevědomější. Sedmdesát sedm procent z nich tvrdí, že jejich společnosti jsou připraveny zvládnout nepředvídané ekonomické nebo geopolitické změny, což je výrazně více než 58 % v roce 2023.

 

 

 

  • Zjištění 2: Řízení nákladů se stalo pro podniky hlavní výzvou a předčilo prioritu hledání talentů

Talent zůstává klíčovým faktorem pro úspěch podniku, ale již není hlavní výzvou, které mnoho podniků čelí. Kontrola a řízení nákladů je nyní pro mnohé největším problémem - 32 % respondentů v regionu EMEA ji uvedlo jako svou největší výzvu. Vedoucí pracovníci společností, které se potýkají s problémy, pochopitelně zaměřují svou pozoronost ještě více nákladům před řadou jiných skutečností. Talent je stále na prvním místě mezi třemi největšími výzvami pro 26 % vedoucích pracovníků a odborníků, i když toto číslo výrazně pokleslo oproti 49 % uváděným minulý rok. Třicet sedm procent respondentů uvádí, že přístup ke kvalifikovaným talentům je překážkou růstu jejich společnosti, což je výrazný pokles oproti 64 % v loňském roce.

 

 

 

  • Zjištění 3: Digitálně vyspělé společnosti dosahují větších obchodních úspěchů 

Společnosti, které investují do digitální transformace, zaznamenávají dramatické výsledky. Jsou konkurenceschopnější ve svých odvětvích, jejich zaměstnanci jsou produktivnější a celkově dosahují lepších výsledků než společnosti s nižší úrovní digitálních investic. Tyto rozdíly jsou patrné při porovnání společností, které investují do technologií více nebo méně než 45 % svých příjmů - a výsledky vytvářejí přesvědčivý argument, že efektivní investice do digitální transformace jsou nyní pro úspěch podniku zásadní.

 

 

 

  • Společnosti již dosahují významného pokroku na cestě k přijetí AI - Zjištění 4: AI jako důvěryhodný nástroj vs. AI jako hrozba

Důvěra v AI je mimořádně vysoká až 80 % respondentů v regionu EMEA uvedlo, že této technologii ve svém odvětví důvěřuje. Tuto statistiku však snižuje určitá míra skepse, která se prolíná rozhovory s vedoucími představiteli podniků a odborníky. Někteří vyjadřují pochybnosti, zda budou firmy schopny důvěřovat technologii natolik, aby podepsali kritické výstupy, a upozorňují, že stávající nástroje AI často prezentují chyby jako fakta. Jiní se domnívají, že současná míra optimismu poklesne, pokud technologii zneužijí špatní aktéři, přičemž 38 % respondentů tvrdí, že AI destabilizuje jejich odvětví.

 

Více informací, grafických vizualizací a videí naleznete zde: Autodesk State of Design & Make Report 2024

Zpráva Autodesk - State of Design & Make reports 2024

Exkluzivně v češtině