Oficiální portál
uživatelů software Autodesk

Články

Lorem ipsum
Strojírenství

Autodesk uvádí software Autodesk Fabrication pro návrháře a dodavatele technického zařízení budov

 Autodesk, světový lídr v oblasti 3D návrhového, konstrukčního a animačního softwaru, oznámil novou sadu aplikací Autodesk Fabrication, která má pomoci se zavedením informačního modelování b…

Lorem ipsum
Strojírenství

Autodesk Inventor – Náležitosti výkresu – popisové pole – čast 1.

Popisové pole (PP) slouží na výkrese jako místo pro shromáždění základních informací o výkrese. Do PP se sdružují informace, které se jinak běžně v Inventoru vyskytují například v iVlastnostech. Tyto …

Lorem ipsum
Strojírenství

AutoCAD ecscad pro uživatele Product Design Suite Premium / Ultimate

Uživatelé Product Design Suite Premium nebo Ultimate mají možnost používat AutoCAD ecscad místo AutoCADu Electrical. Tento produkt se nenachází na instalačním médiu Product Design Suite, je ke stažení…

Lorem ipsum
Strojírenství

Výstava: Pražská panelová sídliště

Sál architektů na Staroměstské radnici, 31. 5. – 16. 9. 2012 Pražská sídliště zabírají 6 % rozlohy města, je v nich na 200 000 bytů, které tvoří 40 % bytového fondu města. Na sídlištích žije 470 00 Pr…

Lorem ipsum
Strojírenství

Software Autodesk Alias Design pomohl při návrhu láhve Mattoni

Jan Čapek, přední představitel českého průmyslového designu, vytváří své koncepční návrhy v softwaru Autodesk Alias Design. Software Janu Čapkovi pomohl například při návrhu nového vzhledu PET lá…