portál uživatelů
softwarů Autodesk

Články

Lorem ipsum
Strojírenství

Efektivní modifikace adaptivního modelu, 2. díl – Prvek nebo náčrt?

Základem modelování pro tvorbu modelu jsou konstrukční prvky, ty lze vytvářet několika základními postupy, které definují topologii vytvářeného modelu: ·Modelování pomocí předdefinovaných a uživatelsk…

Lorem ipsum

Tvorba a úprava objektů, 12. díl – nastavení tlouštěk čar

Nastavení aktuální tloušťky čáry Všechny objekty jsou vytvořeny pomocí aktuální tloušťky čáry, která je zobrazena v seznamu Tloušťka čáry v panelu nástrojů Vlastnosti objektu. Aktuální tloušťku čáry l…

Lorem ipsum
Strojírenství

Pronikáme do tajů adaptivního modelování, 1. díl

Dostupnost kvalitní a dostatečně výkonné výpočetní techniky v posledních letech umožňuje využívat efektivnější postupy v oblasti počítačového navrhování a přípravy výroby. Nový výrobek se stává virtuá…

Lorem ipsum

Dynamické bloky v AutoCADu 2006, 2. díl

Jak vytvořit dynamický blok Dynamický blok se tvoří v novém Editoru bloků ať už z existujícího bloku, nebo ze samostatných objektů. Když je blok otevřen v Editoru bloků, můžete vybrat a editovat jedno…

Lorem ipsum

Vypůjčení síťové licence

Pojem vypůjčení je lze chápat jako dočasné převedení licence sítové na licenci lokální, a to maximálně na dobu 30 dnů pro verze 2004 a 2005, a až 180 dnů pro verzi 2006. Celkový počet síťových licencí…