portál uživatelů
softwarů Autodesk

Články

Lorem ipsum

Dynamická definice příkazů a vstupních hodnot pro kótování

Dynamické zadávání příkazů umožňuje ·Prozatímní kóty jsou dynamicky zobrazovány u geometrie postupně, jak ji vytváříte či upravujete. Již nemusíte neustále dělit svou pozornost mezi příkazový řádek a …

Lorem ipsum

Dynamické bloky v AutoCADu 2006, 3. díl

Nastavení hodnot pro komponenty bloků Pokud vytváříte blok stolu, budete pravděpodobně chtít omezit jeho velikosti na rozměry, které vyrábí váš dodavatel. Skvělou vlastností dynamických bloků je schop…

Lorem ipsum
Strojírenství

Efektivní modifikace adaptivního modelu, 3. díl – Správně provedený náčrt

Náčrt v Inventoru je vytvářen obdobně jako v AutoCADu pomocí kružnic oblouků a úseček. Ty jsou vzájemně propojeny pomocí geometrických vazeb definujících vzájemnou polohu objektů vůči jiným …

Lorem ipsum

Konfigurace plotru pro systémový a prodloužený tisk

Jak provést prodloužené vykreslení 1.Vykreslujte normálním způsobem. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků vykreslujte na meze bez otočení. Použijte měřítko přesně jedna ku jedné (nikoli maximálně …

Lorem ipsum

Nová verze programu 3ds Max je k dispozici

Většina nových funkcí v 3ds Max 8 je určena zejména pro animátory a jejich podporu rychlejší práce, jednoduššího využívání nejrůznějších efektů, podporu hracích konzol a fotorealistickou vizualiz…