portál uživatelů
softwarů Autodesk

Případová studie: SIAdesign – nové dolní centrum Liberce a Autodesk Revit

Stavebnictví   |   Revit

Fórum bez diskuse Situace kolem přestavby dolního centra Liberce se vzdáleně podobá okolnostem, které v poslední době provázely budování brněnské Galerie Vaňkovka. I zde proti sobě stojí silný za…

Případová studie: SIAdesign – nové dolní centrum Liberce a Autodesk Revit

Fórum bez diskuse

Situace kolem přestavby dolního centra Liberce se vzdáleně podobá okolnostem, které v poslední době provázely budování brněnské Galerie Vaňkovka. I zde proti sobě stojí silný zahraniční investor na straně jedné a skupina osob hájící stávající historickou zástavbu, která je sice morálně zastaralá, nicméně v mnoha ohledech vysoce ceněná.

V případě Liberce se největší spory vedou o zbourání budovy obchodního domu Tesco (dříve Ještěd), kterou v sedmdesátých letech minulého století navrhl architekt Miroslav Masák a dokončil společně s Karlem Hubáčkem (autor proslulého Ještědského vysílače, oceněného titulem Česká stavba století).

Fórum Liberec ve vizualizaci z 3ds Max

Liberečtí jsou podle médií rozděleni na dva tábory. Někdo přicházející změnu vítá, je ovšem i dost těch, kteří hledají důvody k zachování této městské části v nezměněné podobě. Budova obchodního domu z roku 1979 oplývá netradiční architekturou, která se rozhodně nemusí líbit každému. Jako významné stavební dílo, s na svou dobu neotřelým zpracováním, si ale našla cestu do mnoha českých i zahraničních encyklopedií o moderní architektuře. Proti jejímu zbourání vystoupila řada místních architektů v čele s bývalým děkanem, dnes proděkanem, Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci, Jiřím Suchomelem, který na ministerstvu kultury podal návrh k zápisu tohoto objektu do seznamu kulturních památek, v čemž ho podpořil i Národní památkový ústav. Ten však ministerstvo pro údajný „nedostatek památkových hodnot“ zamítlo a cesta k realizaci urbanistické přestavby se definitivně otevřela. Neuspěly ani námitky dalších oponentů mj. upozorňujících v petici, že k danému projektu nebyla vypsána architektonická soutěž.

Aby nebyl dotčen provoz obchodního domu Tesco, proběhne stavba ve dvou etapách

Že bude přestavba dotažena do úspěšného konce, je nyní již více než pravděpodobné. Investor, kterým je nizozemská společnost MDC (Multi Development Corporation), na českém území zastoupená firmou AM Development CZ, plánuje ve stagnujícím libereckém dolním centru „rozproudit život“ prostřednictvím moderního komplexu budov nabízejícího nejrůznější komerční služby. Mluví se o šesti objektech, obsahujících supermarket, multikino se sedmi sály, obchody, parkoviště, byty, kanceláře a klimatizovanou prosklenou pasáž nabízející pohodlné pěší propojení mezi radnicí a krajským úřadem. Za tímto účelem mělo MDC od města odkoupit pozemky o ploše zhruba dvanáct tisíc metrů čtverečních. Změny se dotknou lokality zahrnující zmíněný obchodní dům, parkovací plochu před terminálem MHD a parkovací dům Centrum.

Nové řešení dolního centra mj. také slibuje zvýšení bezpečnosti ve městě

Celková výše investice AM Development CZ má dosáhnout dvou miliard korun. Dosavadním skeptikům firma prezentuje přínosy, které bude vytvoření obchodního centra pro Liberec znamenat. Slibuje vytvoření zhruba tisíce nových pracovních míst a zvýšení celkové atraktivity města.

S výstavbou obdobně rozsáhlých struktur korporace MDC nasbírala mnoho zkušeností v projektech po celé Evropě. Její nákupní centra v Rotterdamu, Amsterdamu, Aveiru a Lisabonu získala ocenění Mezinárodního výboru nákupních středisek pro „nejlepší evropské obchodní centrum“. Úspěchy slavil i její tuzemský zástupce, AM Development CZ, který v listopadu 2004 obhájil v soutěži „Nejlepší z realit“ první dvě místa za nákupní centra Olympia v Plzni a Olomouci.

Velké ambice v malé zemi

Projektové práce zajišťuje liberecké „studio inženýrské architektury“ SIADESIGN. Ačkoliv na architektonické scéně působí relativně krátkou dobu, jeho dosavadní reference svědčí o výjimečném nasazení lidí, kteří za ním stojí. Filozofii SIADESIGNu popisují jeho partneři, zcela neskromně takto: „Naším cílem je vytvářet projekty avantgardní, ale vždy promlouvající k lidem, ať už se jedná o obchodní centra, administrativní a rezidenční budovy, hotely nebo o revitalizaci a rozvoj celé čtvrti. Naše zaujetí pro design, architekturu a urbanismus, kombinované s naší zkušeností a týmovou prací nám umožňuje dát projektům zvláštní kouzlo, kvůli kterému si je lidé oblíbí. Díky osobnímu přístupu spojenému s kreativitou, individuálním stylem a inspirací naše projekty vždy něčím převyšují všeobecný průměr.“

Tato slova potvrzuje přehled realizovaných zakázek architektů studia SIADESIGN, sestávající prakticky výhradně z projektů prestižních budov pro významné firmy a instituce. Za všechny jmenujme alespoň libereckou knihovnu, v Praze pak budovu Pragobanky a Charles Square Centre (administrativní palác na Karlově náměstí), v Opavě rekonstrukci Dolního náměstí. Studio je vyzýváno k prestižním tendrům pro významné developery (urbanistická studie přestavby Nových Vysočan, návrh na přestavbu nákladového nádraží na Smíchově. SIADESIGN mimochodem „zabodoval“ i v architektonické soutěže o podobu plánovaného nového vlakového nádraží v Brně.

Architekti ze SIADESIGNu (z leva): Richard Černý, Josef Panna, Radim Kousal a Diana Hocková

Obchodní a kulturní centrum Fórum Liberec vedle projektu Centra Chodov v Praze, kde se SIADESIGN podílel na podobě interiérů a plnil roli hlavního architekta stavby, patří k vůbec největším zakázkám tohoto studia.

Když projekt „bublá pod rukama“

Produktům Autodesku jsou v SIADESIGNu věrní od svého založení a jak už to bývá, také zde se začínalo s AutoCADem. Touha „posunout to malování někam dál“ vedla k pořízení Autodesk Architectural Desktopu, se kterým firma spokojeně pracovala přibližně dva roky. Spolupráce SIADESIGNu a AM Development CZ na projektu Centrum Chodov vyústila v roce 2004 k nabídce vytvořit pro developera architektonicko-urbanistickou studii přestavby dolního centra v Liberci. Vedle podrobného dispozičního řešení pro posouzení proveditelnosti projektu návrh zahrnoval pochopitelně i působivé vizualizace, aby mohl být v poutavé formě počátkem roku 2005 prezentován představitelům města.

Někdy v těch chvílích si architekti uvědomili, že je načase odhalit pokrokovější metody projektování, než jaké jim nabízel Architectural Desktop. Hlavním požadavkem bylo zvýšit efektivitu práce zejména při řešení dispozic, které je v počátečních fázích projektování časově velmi náročné. Hledali systém, který umožní okamžitě reagovat na připomínky investora a provedené úpravy zautomatizuje, aby projektant tyto změny nemusel pracně zanášet do všech rozpracovaných výkresů ručně. Kdo někdy dispozice řešil, ví o čem je řeč a kolik zbytečného času zabere byť i jen minimální posunutí nosné stěny třeba o pár centimetrů. Potom si takovou situaci představte na objektu zabírajícím dva hektary…

Podle Richarda Černého klienti prezentaci díla přijímají nejlépe ve dvou extrémech – buď v perfektní počítačové vizualizaci, nebo ve zcela jednoduché ruční kresbě

Jelikož je CAD pro kancelář tohoto typu zásadním pracovním nástrojem přímo ovlivňujícím prosperitu firmy a zároveň jednou z nejvýznamnějších investic, je každý přechod na modernější konstruktérský systém nutné pečlivě zvážit. V SIADESIGNu tento krok nekonzultovali s externími odborníky, přece jen povolání „CAD manager“ v naší zemi ještě tak jako tak není dostatečně etablováno. V rámci interní debaty zvažovali výběr mezi systémy ArchiCAD od Graphisoftu a Revit Building od Autodesku.

Kritéria výběru charakterizuje architekt Richard Černý takto: „Nejsme čistě architektonickou kanceláří, budujeme také stavební skupinu. CAD software musí zaručit rychlé zpracování architektonických studií, které se rozpracují do dalších stupňů projektové dokumentace. Očekáváme pohodlné CAD prostředí umožňující v jakékoliv fázi práce odpovídající prezentaci pro obě skupiny, tedy jak pro architekty, tak pro stavaře.“ Ve výběru nového systému nakonec zvítězil Autodesk Revit, a to také proto, že společně s ním firma získala v produktu Revit Series zároveň i AutoCAD, bez něhož si tvorbu především pokročilejších fází projektového procesu (prováděcí dokumentace) stále neumí dost dobře představit.

K jednodušším prezentacím postačují přímé výstupy z Revitu, pokročilé vizualizace je třeba dopracovat pomocí Autodesk VIZ nebo 3ds Max

Zcela ideálním modelem práce je momentálně vytvoření architektonické části objektu v Revitu, a to až do rozsahu stupně projektové dokumentace pro stavební povolení. Následuje export jednotlivých výkresů do DWG souborů a jejich dotvoření do podrobností odpovídajících nárokům prováděcí dokumentace v AutoCADu.

Revit Building SIADESIGN momentálně využívá na projektu pro územní rozhodnutí, jelikož by však potenciál tohoto softwaru chtěli využít naplno, očekávají jeho nasazení ve všech fázích projekčního procesu, ovšem s ohledem na velikost konkrétní stavby. To se týká zejména menších zakázek a Fórum Liberec se nasazení klasického CADu určitě nevyhne.

Cena inovace

Je obecně známo, že nemá smysl pořizovat Revit bez současného školení. Pouze při úplném pochopení jeho metodiky práce, která se od klasického CADu v mnohém odlišuje, lze dosáhnout požadovaného zvýšení efektivity. SIADESIGN šel správnou cestou a nabídku školení od prodejce, kterým byla v tomto případě společnost AAC Solutions, využil. „Věříme, že parametrické systémy tvorby 3D modelu budovy jsou jasnou budoucností projektových prací. Naše firma se dynamicky rozvíjí, a tak jsme se ocitli před koncepčním rozhodnutím, na jaké platformě celou naši strategii zbudovat. To, že stojíme relativně na začátku, považujeme v tomto ohledu za výhodu, kterou chceme využít. Pro zavedené firmy s více jak 20 pracovními stanicemi bude vždy vážným rozhodnutím přejít na nový systém práce. Také proto jsme Revit kupovali včetně proškolení. To proběhlo ve třech dnech vždy v jednom týdnu, což byl náš požadavek. Všichni měli dostatek času si program zkusit a na příští lekci jsme vždy byli připraveni s otázkami týkajícími se reálných problémů. Program jsme se učili přímo na tvorbě nového projektu, což bylo vzhledem k významu zakázky riskantní rozhodnutí. Na druhou stranu jsme byli takto velmi silně motivováni a stali jsme se tak velmi pozornými studenty, kteří na každou hodinu měli připravenu spoustu konkrétních dotazů. Systém a postup výuky jsme tak aktivně ovlivnili,“ říká Černý.

Tvorbu vizualizací řeší SIADESIGN externě – využívá služeb studia neoVISUAL

V rámci Autodesk Subscription programu do firmy pořídili celkem sedm licencí Revitu, stejný počet licencí AutoCADu, dvě stanice jsou vybaveny „odlehčeným“ CADem verze LT. Tento rozsáhlý upgrade si vyžádal i pořízení lépe vybavených počítačů. Současná konfigurace, obsahující procesor Intel Pentium 4 (3,4 GHz), 512 MB operační paměti DDR2/533 MHz a 128 MB grafickou kartu ATI FireGL V3100 PCI-Express, je pro práci s Revitem připravená víc než dostatečně.

Na otázku, zda od nasazení Revitu v SIADESIGNu skutečně zpozorovali zvýšení efektivity práce, Richard Černý nakonec odpovídá zcela otevřeně: „Nejsme netrpěliví. Revit používáme teprve 8 měsíců a stále se v něm zdokonalujeme. Nárůst produktivity se tím pádem zatím výrazně neprojevil. Je to dáno krátkým časovým zhodnocením. Stavíme pevné základy. Čas se v tomto ohledu prostě nedá ošálit. Už na začátku volby jsme si museli přiznat – ano, chceme jít dopředu, ale počítejme s tím, že nám bude trvat nejméně rok, než se veškerá vynaložená energie se zavedením nových standardů vrátí zpátky. Začínáme se pomalu nabíjet.“