Oficiální portál
uživatelů software Autodesk

Případová studie: Inspirace od Siemens L&A – efektivní výměna informací díky DWF

Hlavní výhody DWF, které v Siemens L&A oceňují, jsou následující: ·konverze DWG souborů do DWF se zachováním všech důležitých technických informací a inteligence původního návrhu ·zprostředkování …

Případová studie: Inspirace od Siemens L&A – efektivní výměna informací díky DWF

Hlavní výhody DWF, které v Siemens L&A oceňují, jsou následující:

·konverze DWG souborů do DWF se zachováním všech důležitých technických informací a inteligence původního návrhu

·zprostředkování přístupu k DWG souborům bez nutnosti utrácet za nové licence a školení plného AutoCADu

·zmenšení pravděpodobnosti výrobních chyb díky efektivnějšímu způsobu sdílení informací v průběhu návrhové a výrobní fáze

·snížení časových lhůt nezbytných ke schvalování dokumentace z externích zdrojů a od klientů

Tradice inovací

V Siemens L&A mají s vývojem inovativních produktů a řešení pro své zákazníky bohatou mnohaletou zkušenost. Celosvětově tato společnost zaměstnává přes 10 tisíc lidí, mimo jiné v oblastech, jako poštovní automatizace, dále automatizace distribuce a průmyslu, letecké logistiky a elektronické shromažďovací systémy.

Jedno ze sídel Siemens Logistic and Assembly Systems

Ke tvorbě svých produktů firma používá několik typů aplikací postavených na AutoCADu – včetně AutoCAD Electrical a AutoCAD Mechanical. Hledání nejefektivnější cesty jak napříč celou organizací distribuovat DWG soubory vytvořené v AutoCADu se ukázalo jako velmi podnětné.

Sdílení informací s přidanou hodnotou

„Na každém projektu spolupracuje mnoho lidí z různých profesí, nejsou to jen inženýři,“ vysvětluje Chas Thompson, působící ve firmě Siemens L&A jako Senior AutoCAD Support Engineer. „Přístup k informacím obsaženým v DWG souborech tu vyžaduje mnoho osob, od dělníků po manažery a naše klienty. Jenže z hlediska ceny a požadavků na školení není praktické pořizovat plnohodnotné licence AutoCADu jen proto, aby všichni dotčení mohli tato data z DWG používat.“

Předcházející pokusy zaměřené na sdílení návrhových informací prostřednictvím PDF byly neuspokojivé. „Několik našich oddělení s konverzí návrhů do PDF experimentovalo, ovšem s chabými výsledky,“ říká Thompson. „Výkresy ve velkém měřítku, které vytváříme, prostě s PDF nefungují – není u nich možné vyzvětšovat detail, aniž by se kresba nestala nečitelnou. Pak jsme zjistili, že existuje i lepší řešení.“

DWF funguje

Souborový formát DWF dokázal požadavky Siemens L&A uspokojit bezchybně. Převedením původních DWG souborů do DWF a zprostředkováním bezplatného prohlížeče DWF Viewer všem zaměstnancům si firma zajistila možnost sdílet výkresy i v různorodých týmech, kde ne všichni disponují nákladným originálním AutoCADem.

Přechod od papíru k DWF umožnil zaměstnancům Siemens L&A

zkrátit proces schvalování návrhů ze tří dnů na méně než jednu hodinu

„Do DWF jsme převedli tisíce našich souborů s projekty – ty jsou nyní zpřístupněny přibližně 1 700 lidem v naší firmě,“ říká Thompson. „DWF Viewer významně usnadnil dostupnost výkresů uživatelům, kteří neovládají AutoCAD a zároveň jim umožnil velmi intuitivní způsob práce s těmito daty.“

DWF je koneckonců inteligentní návrhový formát, což mimo jiné znamená, že při konverzi z DWG nedochází ke ztrátě inženýrských informací. „Formát DWF nám dovoluje přibližovat na výkresech detaily s precizností vektorové grafiky a zachová veškerou inteligenci, která byla do souborů vložena. DWF překonává všechny ostatní dostupné formáty tak razantně, že je těžké ho s něčím vůbec srovnávat.“

Méně chyb a větší produktivita

Díky efektivnějšímu způsobu sdílení informací dokázali v Siemens L&A značně zredukovat schvalovací cykly, obzvlášť ty, které zasahují i mimo firmu. „Při používání papírové dokumentace zabralo schvalování návrhů zákazníkem nejméně tři dny. S pomocí DWF Vieweru nyní můžeme odeslat klientovi skicu v DWF s tím, že ji od něho získáme zpět schválenou dříve než za jednu hodinu.“

Společnost vnímá také menší počet chyb během výrobního procesu. „Když jsme v dílnách přestali používat papírovou dokumentaci a nahradili ji s DWF, jako hlavním způsobem výměny informací, byli jsme najednou schopní redukovat množství chyb jako například špatnou specifikaci součástí. Celkově prostě DWF usnadňuje spolupráci – v tom je jeho síla,“ dodává Chas Thompson.

Zdroj: Siemens Logistic and Assembly Systems Inc.: Information Liberation