portál uživatelů
softwarů Autodesk

Případová studie – Oregon State University

Stavebnictví   |   AutoCAD

—Tracy Arras, školitelka projektování infrastruktury a koordinátorka, College of Engineering, Oregon State University Shrnutí projektu Oregonská státní univerzita (Oregon State University – OSU…

Případová studie – Oregon State University

—Tracy Arras, školitelka projektování infrastruktury a koordinátorka, College of Engineering, Oregon State University

Shrnutí projektu

Oregonská státní univerzita (Oregon State University – OSU) v Corvallisu je situována ve středu nejkrásnější rekreační oblasti v Oregonu a byla portálem Princeton Review oceněna jako jedna z nejlepších univerzit na západním pobřeží. OSU se může pyšnit více než 19 000 studenty a také více než 750 studenty ve studijních programech zaměřených na projektování, konstruování a plánování, kteří navštěvují Fakultu inženýringu – nejrozsáhlejší fakultu svého druhu. OSU se orientuje na software společnosti Autodesk, aby vybavila své studenty nástroji, které jim pomohou uspět v jejich budoucím povolání v oblasti infrastruktury a inženýringu.

Fakulta inženýringu na OSU používá software společnosti Autodesk pro oblast infrastruktury a GIS, aby:

·umožnila získat studentům reálné zážitky a zkušenosti

·studenti navrhovali na základě reálně používaných specifikací a standardů

·dovolila i začínajícím studentům pracovat na „opravdových“ projektech z oblasti infrastruktury

·snížila pracovní nedostatky při projektování

·studenti získali konkurenční výhody na trhu práce

 

Výzva

Školitelka projektování infrastruktury na OSU a koordinátorka Tracy Arras se stala instruktorkou až poté, co vlastnila a řídila projekční firmu. Její zkušenosti a zážitky z praxe jí pomohly zjistit, jak vysokou hodnotu má výuka, která je zaměřena přímo na nástroje a postupy, které studenti posléze ve svém oboru opravdu využijí.

Arras se snaží přispět svým dílem k redukci pracovních nedostatků, protože kvalitně připravení projektanti se skvělými technologickými návyky a dovednostmi jsou nedostatkové zboží. „Absolventi, kteří již umí rutinně pracovat s produkty Autodesk budou lépe připraveni na nástrahy reálného světa a po ukončení studií mohou rovnýma nohama skočit přímo do práce,“ říká Arras. „Chceme našim studentům poskytnout vhodné nástroje, které jim umožní být konkurenceschopní a také uspět v jejich další kariéře v oblasti inženýringu.“

Řešení

Vzhledem ke svým zkušenostem z praxe chtěla Tracy Arras v akademickém prostředí včlenit specifické dovednosti a znalosti do osnov výuky projektování, a to již od jejího samého začátku. Opětovně se proto obrátila na společnost Autodesk a její produkty – tentokrát pro přípravu jejich studentů na reálný svět.

Arras využila výhod volně stažitelných dat pro vzdělávací účely od Autodesk a včlenila software do vyžadovaných projekčních kurzů nižší úrovně. „Volně dostupný vzdělávací projekt společnosti Autodesk Education Curriculum je velmi názorný, komplexně řešený a není vůbec složité jej následovat.“ Je to vlastně paralela k obvyklému průběhu prací na reálných projektech, což připraví moje studenty na jejich opravdovou práci po ukončení studií,“ vysvětluje Arras. Aby dopřála svým studentům široký rozhled a orientaci v technologii společnosti Autodesk, vyučuje kombinaci produktů Autodesk® Civil 3D®, Autodesk® Map® 3D a také AutoCAD®.

Reálně orientované projekty přinášejí reálné zkušenosti

„Studenti pracují v týmech, které navrhují a vyvíjejí části projektu za použití dat z Education Curriculum,” vysvětluje Arras. „Úkolem je vytvořit vlastní subdivizi projektu založenou na specifikacích modelového města Corvallis. Získávají tak cenné zkušenosti, když pracují s obvyklými požadavky města jako jsou povolení cest nebo minimální velikost parcely. A na úplném konci výuky získají výborný hotový návrh, který si mohou přidat do vlastního portfolia. Výhody z výuky tak nezískávají pouze studenti sami, ale následně i jejich zaměstnavatelé.”

Tracy ve svém kurzu učí studenty vytvářet směrová řešení, povrchy, parcely nebo profily a také plánovat zemní práce v rámci jejich projektů. Studenti si zautomatizují mapovací dovednosti, které je uvedou do velkého světa infrastruktury. Tyto dovednosti a schopnosti jsou přímo napojeny na další, následné kurzy, které jsou zaměřeny již na specifické disciplíny jako jsou např. návrhy dálnic. Pokročilí a úspěšní studenti po třech letech práce se softwarem získají osvědčení univerzity o absolvování kurzu a hlavně budou připraveni skočit po hlavě přímo do práce.

Snížení nespokojenosti studentů

„ Studenti chtějí používat reálný software pro reálnou práci. Mnohokrát se stalo, že studenti našich prvních a druhých ročníků neměli tu správnou podporu pro práci na „reálných“ projektech a byli frustrováni z prostorově malých projektů, které nebyly v reálném světě použitelné,“ říká Arras. „Se softwarovým balíkem jakým je Autodesk Civil 3D, mají všichni pocit, že dělají důležitou, smysluplnou a hlavně reálnou práci. A navíc, když se objeví na trhu práce, mají obrovskou výhodu oproti ostatním kandidátům – rutinně znají komplexní sadu nástrojů a mohou představit vlastní portfolio projektů. Jsou jednoduše pro své budoucí povolání skvěle připraveni.“

Výsledek

Arras již nyní sleduje první výsledky, které přineslo „vyzbrojení“ jejich studentů reálnými pracovními zkušenostmi z oblasti projektování. Mnoho z nich získalo prestižní místa pro praxi jako přímý důsledek jejich zkušeností se softwarem. „Jakmile mají studenti ve svém životopise zkušenosti se softwarem společnosti Autodesk, jsou již jednou nohou v práci,” říká Arras.

A aby bylo možné pracovat na projektech ještě komplexněji, snaží se Arras integrovat také GIS technologie jako dálkový průzkum Země, zpracování obrazu či GPS. „Integrace produktů AutoCAD Map 3D 2008 a Autodesk Civil 3D pro mě představuje ohromný potenciál, říká Arras. „Umožní to totiž našim studentům využít bohatých prostorových informací pro lepší rozhodování při tvorbě nových návrhů.”

Pro více informací

Chcete-li si přečíst více informací o podpoře, kterou společnost Autodesk věnuje akademické sféře a celoživotnímu vzdělávání, navštivte www.autodesk.com/education.
Více informací o komplexních řešeních společnosti Autodesk pro oblast infrastruktury naleznete na www.autodesk.com/infrastructure.
Web fakulty inženýřingu Oregonské univerzity pak najdete na: www.engr.oregonstate.edu.