Oficiální portál
uživatelů software Autodesk

Případová studie: Modernizace železniční tratě Púchov – Žilina

Strojírenství

Řešení: Autodesk® Robot® Structural Analysis Charakteristika společnosti Mostas s.r.o., projektová kancelář Počet zaměstnanců: méně než 10 Obor: Nosné konstrukce/Architektura a stavebnictví …

Případová studie: Modernizace železniční tratě Púchov – Žilina
Řešení: Autodesk® Robot® Structural Analysis

Charakteristika společnosti
Mostas s.r.o., projektová kancelář
Počet zaměstnanců: méně než 10
Obor: Nosné konstrukce/Architektura a stavebnictví

Projekt
SO 44.33.10 Nový železniční most v km 159,506

Stavebník: Železnice Slovenské republiky
Správce: Železnice Slovenské republiky
Generální projektant: REMING Consult, a.s.
Stupeň dokumentace: DRS
Charakteristika mostu: stálý železniční dvojkolejný most
Traťová rychlost: 160 km.h-1
Počet kolejí: 2
Zatížení mostu: klasifikovaný zatěžovací model
71 (LM 71) modifikovaný součinitelem ?=1,21;
zatěžovací model SW/2
Plocha mostu: 873,47 m2
Přemosťovaná překážka: komunikace III/049018
Úhel křížení: cca 35°
Volná výška podjezdu: 4,655 m
Rozpětí nosné konstrukce: 51,0 m
Podporový úhel: 90° (kolmé uložení)
Délka nosné konstrukce: 52,20 m
Délka přemostění: 48,00 m
Délka mostu: 59,63 m
Osová vzdálenost hlavních nosníků: 12,20 m
Oblouk trámu: parabola 2°
Stavební výška: 2,025 m
Šířka nosné konstrukce: 13,05 m
Šířka mostu: 13,05 m
Volná šířka: 11,35 m
Vzdálenost příčníků: 2,125 m