portál uživatelů
softwarů Autodesk

Společnost CEIT Biomedical Engineering

Společnost CEIT Biomedical Engineering byla založena jako člen ústavu CEIT (Central European Institute of Technology) pocházejícího ze slovenské Technické univerzity v Košicích.

Společnost CEIT Biomedical Engineering

Společnost CEIT Biomedical Engineering byla založena jako člen ústavu CEIT (Central European Institute of Technology) pocházejícího ze slovenské Technické univerzity v Košicích.

Společnost se věnuje rozvoji inovativních řešení v oblasti biomedicínského inženýrství. Hlavním zaměřením CEIT Biomedical Engineering je návrh 3D tištěných implantátů a jejich výroba na míru z titanové slitiny.

V CEIT jsou schopni vyrábět tyto pacientům přizpůsobené implantáty na základě požadavků stanovených chirurgem. Nemocnice například může registrovat žádost o operaci obličeje vyžadující titanový implantát. Společně s týmem CEIT Biomedical Engineering spolupracuje při vývoji řešení čerpajícího z dat o pacientovi. Nemocnice poskytne data z CT vyšetření lebky, stejně jako informace o aktuálním stavu kosti. CEIT Biomedical Engineering pak tato data využije k rekonstrukci 3D modelu lebky pro vytvoření na míru přizpůsobeného implantátu.

Jedním z nejnovějších projektů společnosti byla příprava implantátu pacientovi s poškozením 34 % lebky. Chirurgický tým z Fakultní nemocnice L. Pasteura v Košicích voperoval na míru přizpůsobený implantát s cílem tato poškození odstranit. Již tři měsíce po chirurgickém zákroku začal pacient znovu nabývat ztracené komunikačních schopnosti a po devíti letech na invalidním vozíku zvýšil svou pohyblivost. Pacient nyní vede nezávislý, plný a šťastný život.

Implantát, stejně jako všechny další implantáty společnosti CEIT Biomedical Engineering, byl vytvořen s využitím aditivní výroby.

„Mým oborem je biomedicínské inženýrství. Když jsem se poprvé setkal s aditivní výrobou, byl jsem nadšen potenciálem, díky němuž tato technologie může změnit oblast na míru vyráběných implantátů,“ vysvětluje doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., jeden z vlastníků CEIT Biomedical Engineering. „Použití subtraktivních metod CNC obráběcích strojů bylo velmi složité – za použití tradičních fréz není možné vyrobit tenké stěny potřebné k vytvoření porézních struktur různých tvarů.

Díky aditivní výrobě můžete vytvářet zcela volné tvary a povrchy.“

Přechod na aditivní výrobu nicméně nebyl bez překážek. Teprve poté, co v CEIT nasadili software Autodesk® Within Medical, byli skutečně schopni dosáhnout požadovaných cílů.

„S využitím aplikace Within Medical se pro nás skutečně mnohé změnilo. Software nám umožňuje vytvářet příhradové struktury, které odlehčují implantáty a umožňují jejich lepší začlenění do kosti, což znamená, že jsou nejen lepší, ale vydrží také mnohem déle než ostatní implantáty,“ říká Hudák. „Navrhování různě tvarovaných implantátů bylo ještě před třemi roky velmi komplikované. Nyní už však není otázkou, zda dokážeme vytvořit požadovaný tvar, ale jak rychle budeme schopni rozšiřovat výrobu.“

Tým CEIT Biomedical Engineering dnes pracuje na jedné z nejrozsáhlejších maxilofaciálních a lebečních rekonstrukcí, o které se kdy kdo pokoušel.

V říjnu 2013 začal tým navrhovat implantát pro pacienta, který v důsledku dopravní nehody ztratil více než 86 % maxilofaciální kostní tkáně. Vzhledem k rozsahu poškození nebylo možné použít běžné techniky zrcadlení obličeje, takže tým musel vytvořit model založený na jiném pacientovi s podobnými rysy obličeje. Když tým zkontroloval 60 různých lebek, našel nakonec tři nejvíce odpovídající lebce pacienta. Ty – spolu s vlastní lebkou pacienta – využil k tvorbě modelu pro výrobu implantátu. Ač ještě všechny přípravy nejsou dokončeny, je zde naděje, že rekonstrukce bude úspěšná a bude představovat významný mezník v aplikaci na míru přizpůsobených implantátů.

„Zatímco velká rekonstrukce, jako je tato, představuje řadu výzev, díky dnešním technologickým možnostem můžeme zkusit věci, které by ještě před několika lety vůbec nebyly možné,“ říká Hudák. „S novými, neustále vyvíjenými materiály, technologiemi i stroji se svět rychle mění. Jde o vskutku vzrušující období pro vývoj a inovace lékařských implantátů.“


Snímek poskytla společnost Autodesk®


Snímek poskytla společnost Autodesk®

Případová studie společnosti Autodesk

Autodesk je registrovaná ochranná známka společnosti Autodesk, Inc., a/nebo jejích dceřiných společností či poboček ve Spojených státech a/nebo některých dalších zemích. Všechny ostatní názvy značek, produktů nebo ochranných známek náleží příslušným držitelům. Společnost Autodesk si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění pozměnit nabídku, specifikace a ceny svých produktů a služeb a nezodpovídá za typografické nebo grafické chyby, které se mohou v tomto dokumentu vyskytnout.

© 2015 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.