portál uživatelů
softwarů Autodesk

Autocad efektivně 14 – Filtr výběru

AutoCAD

V čem je rozdíl Výkres programu AutoCAD je ve své podstatě databází objektů určených jejich specifickými vlastnostmi. To znamená, že stejně jako u databází je i tady možné používat filtrů pro výběr a …

Autocad efektivně 14 – Filtr výběru

V čem je rozdíl

Výkres programu AutoCAD je ve své podstatě databází objektů určených jejich specifickými vlastnostmi. To znamená, že stejně jako u databází je i tady možné používat filtrů pro výběr a práci s jednotlivými objekty (položkami databáze). Na to slouží příkaz FILTR, který je historicky předchůdcem příkazu Rychle vybrat (viz předchozí návod).

Příkaz FILTR, na rozdíl od nástroje Rychle vybrat, umožňuje vybírat objekty na základě kombinace několika jejich parametrů najednou. V minulém cvičení bylo jedním z úkolů vybrat všechny čárové objekty konkrétní hladiny. Zatímco Rychlý výběr jsem musel opakovat pro každý typ objektu a přidávat je do výběru postupně, tady stačí správně nastavit filtr a výběr pak proběhne najednou. Navíc mám možnost filtr uložit a použít ho kdykoliv v budoucnu.

Princip

Úkol pro dnešní cvičení je stejný jako minule: vybrat všechny čárové objekty hladiny 0 (tedy křivky a kružnice, nikoliv text). Aktivuji příkaz FILTR a objeví se okno Filtr pro výběr objektů. Než se dám do plnění úkolu samotného, vyzkouším si, jak to celé funguje.

 

clipboard01

V první kolonce v části s názvem Vyberte filtr vyberu ze seznamu např. Křivku a klepnu na tlačítko Přidat do seznamu. V prvním řádku seznamu v horní části okna se objeví text Objekt = Křivka. Klepnu tedy na tlačítko použít a AutoCAD mne vyzve, abych vybral objekty. Tažením zleva doprava udělám výběr a potvrdím klávesou Enter. Ve výběru jsou křivky, zatímco všechny ostatní typy objektů zůstali neoznačené.

 

clipboard03

Zruším výběr a opakuji příkaz. Před dalším pokusem musím klepnout na tlačítko Smaž seznam. Nyní místo ručního výběru ze seznamu objektů klepnu na tlačítko Přidat vybraný objekt. Ve výkrese klepnu na jednu z požadovaných křivek. V seznamu se objeví několik řádků charakterizujících mnou vybraný objekt. Pozor ale na ty vlastnosti, které jsou specifické pouze pro ten který objekt, např. přesná poloha apod. Pokud se tam takové vlastnosti objeví, ale já chci vybrat i objekty jiné, musím je ze seznamu smazat.

 

clipboard05

Opět klepnu na tlačítko Použít a tažením vyberu objekty ve výkrese. Do výběru se dostanou všechny křivky, které splňují dané požadavky. Pomalu se blížíme ke splnění úkolu, ale zatím nám stále chybí ve výběru kružnice.

Troška logiky

Jak jsem zmínil výše, příkaz FILTR dokáže kombinovat mnoho různých požadavků a vlastností, na základě kterých filtruje objekty ve výběru. Ty lze doplnit o logické operátory, které znám z matematiky. Díky nim mohu kombinovat několik podmínek, ze kterých musí být splněny buď všechny, aspoň jedna, případně nesmí být splněna žádná.

Shrnu-li svůj úkol, potřebuji vybrat všechny čárové objekty (tedy křivky a kružnice), které patří do hladiny 0. Jinak řečeno, každý objekt ve výběru musí být buďto kružnice nebo (OR) křivka, nikoliv text (NOT). Do příkazové řádky napíši FILTR a potvrdím. Pomocí přidávání objektů a operátorů do seznamu sestavím podmínky výběru. Můžu postupovat dvěma způsoby. Buď přidám všechny objekty a jejich vlastnosti ve správné kombinaci (viz obr. A), nebo naopak stanovím, které objekty a vlastnosti mají zůstat mimo výběr (viz obr. B). Obojím dosáhnu stejného výsledku, záleží jen na tom, který seznam je v dané situaci jednodušší vytvořit. Klepnu na tlačítko Použít, provedu výběr tažením a úkol je splněn.

 

 

clipboard06

clipboard07

Ukládání filtrů

Nakonec ještě důležitá doplňující funkce tohoto postupu. Veškeré filtry, které použiju, mohu ukládat a vytvořit si tak seznam užitečných a často používaných filtrů. To se hodí obzvlášť u komplexních filtrů, kterých vytvoření zabere více času.

Stačí do textové kolonky v poli Pojmenované filtry napsat, jak chci, aby se daný filtr jmenoval a pak klepnout na tlačítko Uložit jako. Při dalším použití stačí klepnout na rozbalovací nabídku o řádek víše, kde najdu celý seznam svých filtrů.

 

clipboard10