portál uživatelů
softwarů Autodesk

Práce s plochami v AutoCADu 2014, 2. díl

AutoCAD

Dnešní díl seriálu věnovaného zajímavým funkcím v práci s plochami věnujeme ukázkám postupů a analýz, které jsou k dispozici v nové verzi AutoCADu 2014. Mohou být užitečným pomocníkem při práci s tvar…

Práce s plochami v AutoCADu 2014, 2. díl

Dnešní díl seriálu věnovaného zajímavým funkcím v práci s plochami věnujeme ukázkám postupů a analýz, které jsou k dispozici v nové verzi AutoCADu 2014. Mohou být užitečným pomocníkem při práci s tvary objektů.  

Vytvoření vysunuté plochy

Pro ukázku analýz zvolíme modifikovanou NURBS plochu, která bude vytvořena postupem obdobným v minulém díle našeho seriálu. Základem je kombinace vysunutých ploch vytvořených pomocí vysunutí spline křivky a čáry.  

 

Modifikace ploch pomocí zaoblení

Přechodové tvary modelu zaoblíme, případně aplikujeme příkazy pro úpravu tvaru sítí. Připravíme si tak hrubý polotovar pro vytvoření NURBS plochy konverzí. Následně provedeme konverzi ploch na NURBS segmenty a aplikujeme deformaci čelní plochy pomocí obálky.  

 

Modifikace obálky NURBS plochy

Po aktivaci analýz je nutné v AutoCADu v prvním kroku změnit nastavení hardware akcelerace. Software výpočet, který je nastaven jako výchozí není pro analýzy povrchu využitelný. Nastavení se v AutoCADu 2014 oproti předešlým verzím hůř hledá. Je ukryto v uživatelském nastavení oddílu panelů konfigurace AutoCADu. Cesta je viditelná na následujícím obrázku.  

 

Aktivace hardware akcelerace grafiky

V AutoCADu 2014 jsou dostupné celkem tři základní analýzy modifikace povrchů. První je tradiční zebra analýza, která umožňuje vyhodnocení plynulostí a návazností ploch. V nastavení zebra analýzy je možné modifikovat především tvar promítaného vzoru a jeho náklon vůči objektu. Zebra analýza je velmi vhodná především pro účely kontroly vyhlazení ploch.    

 

Zebra analýza

Analýza zakřivení

Další metodou je analýza zakřivení povrchu. Ta promítá ve směru U a V jednotlivých segmentů ploch barevný vzor, který zvýrazňuje malá a velká zakřivení. Jedná se o přímou vizualizaci založenou na analýze Gaussovy křivky. V nastavení lze pro zjednodušení upravit automatický rozsah hodnot.  

 

Analýza úkosů

Pro vyhodnocení složitějších tvarů využívaných například v oblasti zpracování modelů odlitků, výkovků a plastových výlisků je určena funkce analýzy úkosů. V nastavení funkce lze modifikovat opět legendu.  

 

Prodloužení analyzované plochy

V případě že jsou jednotlivé plochy dále modifikovány, je nutné analýzu aktualizovat. Ukázkou je například samostatné prodloužení segmentů NURBS plochy a její přemostění zaoblením.  

 

Přemostění ploch rádiusem

Následnou analýzou například pomocí zebry je možné vyhodnotit vzájemnou pozici a tvar sousedních ploch vůči sobě po jejich hranici. Ideální výsledek je viditelný na následujícím obrázku.  

 

Vyhodnocení návaznosti ploch pomocí zebra analýzy