portál uživatelů
softwarů Autodesk

Tato 4 mezinárodní letiště ukazují, jak se bude cestovat v budoucnu (1. díl)

Stavebnictví   |   BIM 360

Aby mezinárodní letiště dokázala udržet krok s tempem růstu světové populace a tím i měnícím se požadavkům současné společnosti, musí pravidelně procházet více či méně zásadními renovacemi. Na příklad…

Tato 4 mezinárodní letiště ukazují, jak se bude cestovat v budoucnu (1. díl)

Aby mezinárodní letiště dokázala udržet krok s tempem růstu světové populace a tím i měnícím se požadavkům současné společnosti, musí pravidelně procházet více či méně zásadními renovacemi. Na příkladu čtyřech největších vzdušných přístavů – Los Angeles International Airport, Istanbul New Airport, Hong Kong International Airport a LaGuardia Airport – lze názorně ilustrovat, co to vlastně znamená vytvořit moderní cestovní svatostánek, které technologie pomáhají architektům při navrhování i jaká jsou samotná zlepšení.

V prvním dílu se podíváme na západ USA a do hlavního města Turecka.

Los Angeles International Airport

Los Angeles International Airport (LAX) v Jižní Kalifornii je největším a nejrušnějším letištěm na západním pobřeží Spojených států, nepřekvapí proto, že jde o místo notoricky známé nadměrným zatížením leteckou dopravou. Tuto charakteristiku ještě umocňoval fakt, že dřívější rekonstrukční práce nereflektovaly jeho postavení jako klíčového leteckého uzlu. Podle Tima Sullivana, vedoucího projektového manažera pro letectví v architektonické firmě Gensler, za tím stály nepříznivé vztahy mezi letištěm, leteckými společnostmi a okolními samosprávami.

„Za posledních 10 let se to změnilo,“ říká Sullivan. „Nové vedení letiště si uvědomilo, že pokud chtějí areál někam posunout, je potřeba se domluvit. Jakmile existovala shoda mezi všemi stranami, ucelenějšímu rozvoji nic nebránilo.“

V roce 2010 proto mohla začít rekonstrukce Terminálu Toma Bradleyho, kterou podpořil i tehdejší starosta Los Angeles, Antonio Villaraigosa, a to zejména s ohledem na konkurenceschopnost města.

Práce na modernizaci LAX, zahrnující rekonstrukci několika existujících terminálů i stavbu nové haly s dvanácti odletovými branami, budou probíhat až do roku 2023, celkové náklady se odhadují na 14 miliard dolarů.

Vzhledem k náročnosti celého projektu nepřekvapí, že architekti pracovali s BIMem (Autodesk Revit) a taktéž využili nástroje pro virtuální realitu. „Díky nim získali klienti jasnou představu o konečném výsledku, aniž by museli umět číst ve dvourozměrných výkresech,“ uzavírá jeden z autorů Keith Thompson.

Istanbul New Airport

Digitální transformace je základním kritériem i pro aktuálně největší letištní projekt na světě – Istanbul New Airport. Do roku 2028 zde postupně (ve čtyřech fázích, přičemž první bude dokončena koncem roku 2018) přibudou dvě nezávislé ranveje, nový terminál s téměř 150 nástupními můstky, rozlehlé parkoviště i mnoho dalších služeb (nemocnice, hotely, …). Celková kapacita letiště tím naroste na 200 milionů cestujících ročně, je ale jasné, že to nebude jednoduché.

„Projektování letišť je velmi komplikovaná disciplína, ve které se musí vhodně zkombinovat různé druhy infrastruktury od budov, terminálů a odletových bran až po přistávací dráhy, parkoviště, železnice či silnice,“ říká k tomu Dr. Ozan Köseoglu, ředitel BIM v architektonické firmě iGA. „BIM v tom všem hraje strategickou roli – tím, že je vše integrováno do jediného virtuálního modelu, ke kterému mají přístup všechny zainteresované strany, mohou být všechny dodávky realizovány v předstihu,“ dodává.

Na efektivitu výstavby mělo velký vliv použití cloudového BIMu (konkrétně šlo o BIM 360) – kontrola kvality tak mohla probíhat na denní bázi (technickému dozoru stačil iPad, který měl přístup ke sdílenému modelu) a případné problémy byly odhaleny již v zárodku. Proces tím ale nekončí.

„Věděli jsme, že letiště budeme po jeho dokončení provozovat ještě nejméně 25 let,“ vysvětluje Dr. Köseoglu. „Proto jsme s 3D BIMem začali pracovat už během navrhování. Díky němu totiž budeme moct budovu lépe spravovat a fakticky tím prodloužit její životní cyklus.“

Pokračování příště.