portál uživatelů
softwarů Autodesk

Automatizace a cloudová spolupráce pro ocelové konstrukce v aplikacích Revit a BIM 360

Stavebnictví   |   BIM   |   Revit

Pro Autodesk University Las Vegas 2019 jsem uspořádal kurz na téma „Propojený BIM pro ocelové konstrukce – navrhování, výkresy a výroba s BIMem 360“. Přednášel jsem o tom, jak s pomocí BIMu na navrhování, tvorbě výkresů i výrobě konstrukcí spolupracovat v cloudu. ..

Automatizace a cloudová spolupráce pro ocelové konstrukce v aplikacích Revit a BIM 360

Automatizace a cloudová spolupráce pro ocelové konstrukce v aplikacích Revit a BIM 360

Autor: Philippe Bonneau

Pro Autodesk University Las Vegas 2019 jsem uspořádal kurz na téma „Propojený BIM pro ocelové konstrukce – navrhování, výkresy a výroba s BIMem 360“. Přednášel jsem o tom, jak s pomocí BIMu na navrhování, tvorbě výkresů i výrobě konstrukcí spolupracovat v cloudu. Na konkrétních případech jsem také ukázal, jak může být pro koordinaci projektu přínosné propojit Autodesk BIM 360 Docs, Autodesk Revit a Advance Steel – nástroje obsažené v Sadě aplikací pro architekturu a stavebnictví (AEC Collection).

Příklady, které jsem na kurzu použil, najdete v tomto článku. Skvěle ilustrují vynikající propojení i kompatibilitu BIM nástrojů a cloudu, což jsou úhelné kameny pro tzv. „propojený BIM. Pokud máte jakékoliv otázky, můžete mi je položit v komentářích nebo na Twitteru (@Ph_Bonneau).

1) Vytvoření modelu ocelové konstrukce v Revitu

  • Modelování ocelových konstrukcí

Revit je mezioborová BIM platforma, která dává konstruktérům nástroje potřebné k navrhování budov, které obsahují ocelové prvky – ať už je to ocelový skelet či nosníky.

Podívejte se, jak v Revitu jednoduše vymodelovat ocelovou konstrukci.

https://youtu.be/CW4Q0dDNu1o

  • Rozšíření parametrických přípojů

Revit vám zpřístupňuje množství různých ocelových přípojů a umožňuje vám je snadno a efektivně přidávat do modelu konstrukce.

Následující video ukazuje, jak v Revitu pomocí funkce Rozšířit spoj zautomatizovat vkládání totožného přípoje pro identické prvky s různým umístěním.

https://youtu.be/NmEwg9f2ciU

2) Spolupráce na modelech v Revitu díky aplikaci Autodesk BIM 360

  • Nahrávání modelů do cloudu

Pokud chcete úspěšně nastavit procesy pro řízení projektu, ze všeho nejdřív potřebujete nahrát projektové soubory do cloudu a nasdílet je. BIM 360 umí zpracovat všechny typy souborů, které se projektu týkají (nejen soubory aplikací Autodesk, ale i formáty sady Microsoft Office, soubory PDF a mnoho dalších).

V aplikaci BIM 360 Docs si můžete soubory uspořádat do vlastních složek. Jednotlivé projektové milníky a/nebo formáty souborů můžete také vyčlenit do podsložek.

  • Porovnání dvou verzí téhož modelu

Aplikace BIM 360 Docs umí sledovat verze souborů. Kdykoliv přidáte novou verzi souboru, aplikace ji nahraje k projektu a opatří ji příslušným štítkem označujícím verzi (V2, V3, V4 atd.).

Jednotlivé verze 2D i 3D souborů můžete porovnávat a zobrazovat si změny, ke kterým v průběhu práce s návrhem došlo.

Při porovnávání dvou verzí 3D modelu si na úrovni objektů můžete zobrazit, jaké objekty byly přidány (vyznačeno zeleně), odebrány (vyznačeno červeně) nebo pozměněny (vyznačeno žlutě).

3) Od návrhu k podrobnému modelu pro výrobu

  • Hladký tok dat od návrhu k výrobním výkresům

Při práci s informačním modelem můžete díky Revitu předat do konstrukce i výroby mnohem podrobnější dokumentaci. Tam si z ní následně pomocí nástroje Advance Steel vytvoří přesnou výrobní dokumentaci, která zamezí plýtvání na dílně i na stavbě.

Následující video ukazuje, jak do Revitu nainstalovat rozšíření Advance Steel a těžit z jejich vzájemné kompatibility a obousměrného toku dat.

https://youtu.be/wDXNNtBmFwY

  • Automatická tvorba dílenských výkresů

Advance Steel umožňuje konstruktérům a/nebo výrobcům vytvářet dokumentaci, která obsahuje všechny informace nezbytné pro dílnu, která bude díly vyrábět a montovat.

Navíc aplikace umí automaticky vygenerovat plně kompatibilní soubory pro CNC stroje (ve formátech DSTV, DXF a dalších).

V následujícím videu se dozvíte, jak s pomocí předpřipravených šablon v aplikaci Advance Steel automaticky vytvořit dílenské výkresy.

https://youtu.be/QAfoOmlC0Xo

4) Spolupráce na modelech a výkresech z Advance Steel pomocí BIMu 360

  • Prohlížení a porovnávání podrobných modelů

Udržet si přehled o změnách mezi jednotlivými verzemi 3D modelu je poměrně náročné. Do aplikace BIM 360 Docs proto můžete nahrát několik verzí jednoho modelu a pomocí nástroje pro porovnání si nechat zvýraznit změny.

Podívejte se, jak v konstrukci a/nebo výrobě rychle a snadno porovnávat modely z aplikace Advance Steel pomocí BIM 360 Docs a zvýraznit si, co oproti minulé verzi přibylo, ubylo nebo se změnilo.

https://youtu.be/-PWgk32L2zk

  • Prohlížení a porovnávání 2D dílenských výkresů

Jakmile z 3D modelu v aplikaci Advance Steel automaticky vygenerujete dílenské výkresy, můžete je v DWG formátu nahrát na platformu BIM 360 Docs a nasdílet je celému projektovému týmu.

Na následujícím videu vidíte, jak na platformu nahrát několik verzí stejného výkresu z Advance Steel a pomocí nástroje pro porovnání si nechat zvýraznit změny.

https://youtu.be/SskquXIvQfA

Zhlédli jste už všechna videa z tohoto článku a chtěli byste vidět celou přednášku, která vznikla pro Autodesk University? Najdete ji tady.

Z anglického originálu: https://blogs.autodesk.com/revit/2020/02/04/automation-and-cloud-collaboration-workflows-for-structural-steel-in-bim360-and-revit/