portál uživatelů
softwarů Autodesk

Finley a BIM

Stavebnictví   |   BIM

Případová studie, proč se Finley rozhodlo jít metodou BIM

Finley a BIM

 

Finley – program pro specifické požadavky

Možnosti, které poskytuje výpočetní technika, se neustále rozšiřují. Kvalitní software splňující vaše požadavky pomůže vytvořit projekt za výrazně kratší dobu a bez zbytečných chyb, což ocení nejen investor, ale i samotní projektanti. Inspirujte se spoluprací společností Finley a Autodesk.

 

Dokumentace pro stavbu mostů

Firma Finley Engineering Group je americkou společností zabývající se komplexním navrhováním mostních konstrukcí. „Hlavní náplní české pobočky firmy Finley je tvorba projektové a výrobní dokumentace pro mosty. Tyto projekty jsou následně realizovány po celém světě,“ uvedl Ing. Jindřich Potůček, regional bridge engineer společnosti Finley. Připustil, že společnost Finley aktuálně řeší stejné problémy jako další projektové a consultingové firmy. Těmito problémy jsou tvrdé konkurenční prostředí, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a v neposlední řadě i tlak na termíny a cenu ze strany investora. „Zároveň se musíme vypořádávat s častými a někdy i zásadními změnami v projektové dokumentaci, a to dokonce i v realizačních fázích projektu,“ popsal Ing. Potůček.

 

Výběr vhodného softwaru

Společnost Finley dlouhodobě řeší, jak v takové situaci uspět. Nebrání se proto zavádění inovací a zlepšování procesů tak, aby výsledný produkt splňoval požadavky investora a zároveň byl cenově konkurenční. Jedním z klíčových rozhodnutí je výběr softwarového vybavení. Společnost Finley se rozhodla pro spolupráci s platformou Autodesk. S tím souvisí využívání a modelování v prostředí BIM (Building Information Modeling). Díky tomu je možné propojit jednotlivé fáze tvorby projektu a do určité míry se tak daří automatizovat celý proces výroby projektové dokumentace. „Na některých projektech se nám tak podařilo snížit pracnost z původních měsíců na týdny až dny,“ popsal Jiří Bureš, bridge designer společnosti Finley.

 

Stovky segmentů se speciálními parametry

Společnost Finley se specializuje na návrhy mostních konstrukcí. Pro své potřeby si ale vybrala nástroj, který Autodesk nabízí přednostně pro strojírenství. Inventor slouží pro 3D strojírenské navrhování, ale specifické potřeby společnosti Finley splňuje výborně. Jak připomněl Jiří Bureš, při návrhu mostních konstrukcí se vytváří často stovky jednotlivých segmentů, které se od sebe mohou v mnoha detailech lišit. To v minulosti představovalo velkou časovou náročnost – díky programu Inventor se ovšem značně redukovala. „Navíc, má-li v projektu z jakéhokoli důvodu nastat změna, která se může týkat často desítek segmentů, stačí změny provést díky centrálnímu modelu segmentu jen jednou,“ ocenil Jiří Bureš.

 

Atraktivnější nabídky pro investory

Nabídky společnosti Finley jsou tak celkově na lepší úrovni. Snadněji lze reagovat na požadavky investora. U konečné dokumentace se viditelně redukovala chybovost. Celý proces tvorby návrhu a projektu probíhá rychleji a navíc je možné vše prezentovat pomocí 3D modelu, který je velmi názorný a pro investora atraktivní.

 

<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/UkooptJ_SOQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>