portál uživatelů
softwarů Autodesk

Jak BIM usnadňuje facility management

Stavebnictví   |   BIM

Není pochyb o tom, že BIM mění stavebnictví, a tyto změny v příštích letech naberou ještě větší rychlost. Jeho využití ale nekončí finalizací stavby. Přináší řadu výhod i pro facility management. Zjistěte, jak vám BIM pomůže zefektivnit správu budov.

Jak BIM usnadňuje facility management

5 hlavních benefitů BIM pro facility management

3D model stavby nese o projektu veškeré informace. A tyto informace jsou užitečné nejen pro samotný návrh a realizaci stavby, ale i pro facility management. Hlavními výhodami jsou:

  1. Lepší využití prostoru

Od facility manažerů se očekává, že budou znát každý detail budovy a budou vědět, jak je využíván. Všechny tyto informace jim přitom poskytne BIM. Lepší využití prostoru pak může také snížit provozní náklady nemovitosti.

  1. Efektivnější údržba

Nastavení skutečně efektivního programu údržby je výzvou. Do modelu BIM však můžete zanést všechna data o jednotlivých komponentech stavby, což vám pomůže udržet si lepší přehled o aktuálním stavu a navrhnout plán pro preventivní údržbu. Vyhnete se tak například nenadálým poruchám v důsledku stáří materiálu.

  1. Úspora energie

Jedním z hlavních úkolů facility manažerů je analyzovat a optimalizovat využití energie v rámci celého objektu. To je stěžejní zejména u moderních ekologických budov, které mají za cíl snížit svůj dopad na životní prostředí. BIM je v tomto ohledu velmi užitečný. Dokáže analyzovat a porovnávat všechny parametry týkající se využití energie, čímž pomůže snížit provozní náklady a šetřit přírodu.

  1. Snadnější rekonstrukce a modernizace

BIM pomáhá shromažďovat cenná data o všech aspektech zařízení, jako jsou:

  • důležité detaily o modernizačních projektech,

  • náklady na modernizaci objektu,

  • potřeby renovace veškerých dílčích zařízení,

  • informace o celkovém aktuálním stavu.

Tato spolehlivá a přesná data mají při modernizaci a veškerých opravách velkou hodnotu. Správci zařízení je mohou poskytnout dodavatelům a vyhnout se tak nečekaným situacím a nákladným změnám. Ušetří tak čas, úsilí a výdaje na potřebné renovace.

  1. Optimalizace investic

Do modelu mohou facility manažeři také vkládat veškeré údaje o nákladech na opravy a rekonstrukce a jejich očekávané životnosti. Díky tomu dokáží lépe vyhodnotit návratnost dlouhodobých investic a zjistí, zda se jim vyplatí nákup nákladnějších produktů a materiálů.

BIM bezesporu představuje hodnotný nástroj, který pomáhá facility manažerům zvládat jejich každodenní výzvy a nastavit efektivní program pro správu budov. Je to zdroj spolehlivých a cenných údajů o celém objektu, který pomáhá šetřit čas, úsilí i peníze.

Chcete objevit sílu BIM pro facility management i vy? Stáhněte si zkušební verzi programu BIM 360, která je zcela zdarma.