portál uživatelů
softwarů Autodesk

Novinky Fusion 360

Strojírenství   |   Fusion 360

Jednou z nejzásadnějších novinek je nové rozšíření (Extension) pro správu procesů návrhu výrobku. Díky tomuto rozšíření je možné spravovat jednotlivé fáze projektu a informovat ostatní účastníky o vytvořených změnách a požádat je o jejich schválení, což umožňuje přehledné a jasné zobrazení fáze, ve které se výrobek nachází. Funkce automatického číslování prvků unikátních čísel zamezí nechtěné duplikaci nebo chybnému označení.

Novinky Fusion 360

Obrázek je převzatý z blogu Fusion 360

Novinka, která se nemusí zdát na první pohled důležitá, je úprava textu a textových polí pomocí parametrů. Lze tedy hromadně upravovat velikost textu v celém projektu nebo mít pod kontrolou i ostatní modely vytvořením uživatelských parametrů.

 

 

 

 

Přidané tiskárny

Nově byly do knihovny přidány tiskárny od následujících světových značek s metodou tisku.

Společnost

Metoda

SLM Solutions

SLM (tavení kovového prášku)

Ultimaker 3D

FDM/FFF

Formlabs

SLA (stereolitografie)

 

Generativní design

I generativní design dostal vylepšení. Novinka přibyla v částí Explore, kde je nyní možné zapnout si průhlednost modelu. Tato funkce zpřístupňuje pohled dovnitř u dutých vygenerovaných modelů, aby bylo možné zkontrolovat i vnitřní plochy.

Obrázek je převzatý z blogu Fusion 360

 

Elektrotechnická část

Prostředí pro navrhování tištěných spojů dostalo modernější vzhled a nové funkce.

Jako první novinku bych rád zmínil vylepšení funkce Display/Layers. Byl přidán indikátor aktivní vrstvy, to předchází nechtěným změnám na jiné vrstvě. Došlo také k vylepšení přiřazení barvy k vrstvě, což vyřešilo problematickou logiku u případné změny barvy.

Konektory přidány do generátoru SMD součástek

Nově lze vytvářet v generátoru SMD součástek konektory pro nepájené propojení mezi různými produkty.

Přidání vložení prvku na časovou osu

Při vytváření nového elektrotechnického prvku se nyní umístí ikona vložení na časovou osu. To umožňuje snadný přístup pro případnou editaci.

Prostor pro ochranný lak

Pokud máte prvky DPS blízko sebe, určitě oceníte možnost automatického vytvoření prostor pro nanesení ochranného laku, který zamezuje nechtěným zkratům mezi jednotlivými prvky. Tento prostor je vidět ve 3D zobrazení.

Obrázek je převzatý z blogu Fusion 360