portál uživatelů
softwarů Autodesk

Jak inovace mění stavebnictví

Stavebnictví   |   BIM

Stavebnictví je bezesporu tradiční obor. Vlivem digitalizace celého světa se ale i jeho zavedené postupy mění. Do stavebnictví pronikají nové technologie a trendy a minimálně v Evropě tak toto odvětví zažívá velký rozvoj. Jaká je jeho současnost i budoucnost?

Jak inovace mění stavebnictví

 

Ve středu inovací stojí BIM

Základním kamenem nových technologií je BIM, tedy informační modelování staveb. Jedná se o proces vytváření, užití a správy dat o stavbě během celého cyklu jejího života. 3D model by měl obsahovat veškeré informace o projektu, což vede k jeho vyšší efektivitě a transparentnosti, eliminaci chyb, lepší ekologii a samozřejmě zlepšení přístupu k informacím nejen v průběhu stavby, ale také při její správě či pozdějších rekonstrukcích a opravách.

Právě potřeba lepšího přístupu k informacím a efektivnější komunikace byla v roce 2020 výrazným impulsem pro přechod k informačnímu modelování budov. Kvůli pandemii jsme byli donuceni adaptovat se na práci z domova a to s sebou přineslo nové požadavky na spolupráci v rámci celého projektu. 

Vlivem této nové situace je ale více požadavků kladeno i na samotný návrh budov. Daleko větší pozornost je potřeba věnovat například bezpečnosti prostředí v kancelářích, to znamená zajistit optimální rozmístění pracovišť či využít simulace pohybu lidí a cirkulace vzduchu. To vše je možné pouze s využitím BIM, a to například v sadě nástrojů AEC Collection od Autodesk.

Zavedení BIM do stavebního procesu je výzvou

Vše nasvědčuje tomu, že BIM je budoucností celého stavebnictví. Přechod na tuto novou technologii je ale postupný. I přes její nesporné výhody je totiž potřeba počítat s poměrně náročnou implementací, která vyžaduje značné úsilí a trpělivost. Ovládání technologie je zpočátku obtížné a odborníků na BIM v Česku zatím není mnoho. O tom, co s sebou nese implementace BIM, jsme psali v tomto článku.

Pro využití plného potenciálu této technologie je navíc potřeba spolupráce všech účastníků projektu, což v dnešní době ještě není zcela možné. Nebude to ale trvat dlouho. Od roku 2022 bude BIM vyžadován pro nadlimitní státní stavební projekty, což povede k jeho značnému rozšíření.

Projektů, které kompletně vznikly a jsou nadále spravovány v BIM, zatím není v Česku mnoho. Takovou největší budovou je nová centrála ČSOB v Praze-Radlicích. BIM už je ale využíván u řady velkých i menších komerčních a rezidenčních projektů.

Očekávání jsou velká

S postupným rozšiřováním mezi všechny účastníky stavebních projektů budou výhody BIM stále znatelnější. Developeři budou mít k dispozici veškeré aktuální informace o projektu, včetně jeho nacenění, projektanti docílí nižší chybovosti a zbaví se rutinních úkolů, samotnou výstavbu bude možné daleko efektivněji plánovat a řídit a usnadní se také správa budovy i pozdější opravy a rekonstrukce.

BIM pro stavebnictví znamená proces, nikoliv jen samotný 3D model. Je to součást digitální transformace firem a změna v přístupu k realizaci staveb. Velkou výzvou ale zůstává jasná definice struktury BIM. Jeho datový standard se ještě vyvíjí a především při spolupráci na státních projektech bude potřeba najít cestu ke sjednocení.

Již dnes ale BIM otevírá dveře dalším inovacím ve stavebnictví, jako je například 3D tisk domů. Komerční bydlení v domech z 3D tiskárny je sice stále hudbou budoucnosti, řada prvních projektů už ale byla úspěšně dokončena.

Chcete držet krok s vývojem a být součástí inovací ve stavebnictví? Vyzkoušejte kolekci nástrojů BIM a CAD v sadě AEC Collection. Otestujte, jaké je 3D modelování s naprostou přesností a předvídatelností během bezplatného zkušebního období.

Zjistit více o AEC Collection >>