portál uživatelů
softwarů Autodesk

Výhody parametrického modelování

Strojírenství

Odhalte výhody parametrického 3D modelování. Usnadňuje práci, šetří čas, pomáhá s vizualizací. Co dalšího přináší a jak funguje se dozvíte v článku.

Výhody parametrického modelování

Moto Autodesku ke 3D parametrickému modelování zní: „Přidejte další rozměr do svého vývojového procesu.“ S tím nelze nesouhlasit. Čím se tedy parametrické modelování liší od přímého? Jaké jsou jeho výhody? Podívejme se na to společně.

Jak parametrické modelování funguje

Než se dostaneme k výhodám ověřeným v praxi, shrňme si teorii fungování parametrického modelování (PM).

PM umožňuje vytvořit model pomocí funkcí a omezení (vazby a kóty), díky čemuž propojené atributy automaticky mění své vlastnosti. Vzorcem definujete závislost jednoho parametru na jiném, nastavíte vztahy mezi geometrickými prvky a tvar modelu se změní při opravě jediné hodnoty. Zadáte poměr délky, šířky a výšky, změníte pouze jeden parametr a zbylé dva se upraví samy.

 

Zdroj: autodesk.net

Co všechno lze parametrizovat?

Obrovská výhoda je, že téměř všechny vlastnosti modelu lze parametrizovat:

  • souřadnice,
  • rozměry,
  • třídu materiálu,
  • průřez,
  • zatížení
  • a další.

Existují dva populární parametrické reprezentační modely:

  • CSG model kombinuje základní a generované objemové tvary a manipuluje s nimi pomocí booleovských operací.
  • BR model je vytvořen definováním povrchů, které formují jeho prostorové hranice (body, hrany).

 

A co to všechno znamená v praxi?

Ušetříte čas

U 2D a neparametrického 3D modelování nelze do modelu vnést záměr a vztahy. V případě změn je pak hodně času věnováno ruční opravě výkresů a úpravě každého geometrického prvku, který je třeba aktualizovat. Naproti tomu PM vám umožní modifikovat geometrii náčrtu pouhou úpravou parametrů, nemusíte model překreslovat. Můžete měnit kompaktně celý model, nejen jednotlivé prvky.

Kombinujte

Kombinací PM se šablonami můžete vytvářet projekty s předem zadanou geometrií, materiálem, zatížením a výstupní dokumentací. Kombinací PM a uživatelských bloků vám zase dovolí připravit model, který později lze z knihovny uživatelských bloků vkládat do dalších projektů. To všechno během pár minut.

Minimalizujete chyby

PM také výrazně snižuje riziko chyb. Jelikož je geometrie vašeho modelu upravována podle parametrů a rovnic, vyhnete se únavné manuální revizi jednotlivých prvků, při které chyby často vznikají. Nestane se vám, že na některou část zapomenete. V prostředí PM jedna upravená funkce automaticky zaktualizuje každý výkres, kterého se tato funkce týká.

 

Zdroj: autodesk.com