portál uživatelů
softwarů Autodesk

BIM konference prakticky a otevřeně – tradiční BIM Open 2022

Stavebnictví

BIM konference prakticky a otevřeně – tradiční BIM Open 2022

Tradiční konference BIM Open 2022

Dne 20. září proběhne již sedmý ročník konference BIM Open 2022. Konference, která tradičně probíhá v Ostravě je unikátní svým zaměřením na otevřené sdílení lokálních firem a jejich praktických zkušeností na projektech s využitím metodik BIM, stavebnictví 4.0, a Smart cities pro účely architektury a projektování pozemních a liniových staveb. Konference je svým obsahem určena především pro projektanty, architekty, manažery stavebních firem, investory a školy.

Kdy a kde?

  • 20. září 2022 osobně v Ostravě v industriální oblasti Dolní oblasti Vítkovic
  • Proběhne také současně jako online vysílání pro registrované.
  • Registrace a podrobnosti najdete na: https://bimopen.adeon.cz

BIM v Česku a ve světě?

Úvodní prezentací začne Patrik Minks ze společnosti Autodesk, největšího výrobce softwarových aplikací pro stavební odvětví. Obsahem jeho přednášky bude téma jak Autodesk, jako globální hráč vidí jednotlivé posuny a směr digitalizace ve stavebnictví a projekci. S jakými trendy a inovacemi musí firma na českém trhu počítat. Naváže na něj Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM se stručným popisem aktuálních a plánovaných aktivit realizace vládní Koncepce zavádění metody BIM. Příspěvek je zaměřen především na oblasti přípravy zákona o BIM, datového standardu staveb a vzdělávání.

V dopoledním bloku prezentací vystoupí také Roman Voráč, jednatel a konzultant BIM v MFS DX s.r.o., a to na téma jak správně přemýšlet nad kvalitní specifikací BIM a proč má zadávací standard svou podstatnou úlohu. A jak tento standard následně kvalitně dodat a vyvarovat se vad vycházejících ze zpracování PD formou BIM. Dále také Tomáš Velehradský z Ateliéru Velehradský s.r.o. nebo také Ondřej Tomšů ze společnosti Archcom s přednáškami o zavádění BIM na projektech těchto dvou společností.

Těšit se můžete také na Adama Zmudu, BIM koordinátora společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. Ten přijde s přednáškou, ve které rozebere zkušenosti s vypracováním "částečného" BIM modelu mostu na R2 v úseku Kriváň-Mýtná pro firmu Strabag (dilatační celky 209-01 DC3 a 209-02 DC3+DC4) a pro firmu Doprastav (dilatační celek 209-01 DC4). Vypracování kompletního BIM modelu rámové konstrukce pro firmu AFRY, Norsko. Pokud vás zajímá téma Revitu a vyztužování, pak nepropásněte odpolední přednášku Jaroslava Pančochy ze společnosti Adeon CZ s.r.o.

Jak se na BIM připravuji výrobci?

V odpoledním programu se můžete těšit hned na celou řadu zajímavých zástupců z kategorie výrobců. Dozvíte se, jak se každý z nich připravuje na BIM projekty, co pro to dělají a také i jaké výhody v tom vidí právě z jejich pohledu. Těšit se můžete hned na několik z nich. Například Pavel Seidl, BIM/Revit specialista za Wavin Czechia s.r.o., poskytovatele plastových potrubních systémů. Také přijde dvojice David Silný a Jan Herman za FORT-PLASTY s.r.o. s přednáškou ve které se vám ukážou, že implementace BIM prvků do oblasti TZB vzduchotechniky z plastu je správný krok. Dále se můžete těšit také na přednášku o přínosu BIM pro výrobce stavebního materiálu Xella CZ&SK, kterou odprezentují Tomáš Dokoupil a Peter Baláži. A v neposlední řadě také velmi zajímavá přednáška o implementaci BIM nástrojů z pohledu výrobce stavebních hmot Knauf Insulation, kterou odprezentuje aplikační manažer společnosti, pan Štěpán Lášek.

Využití 3D modelu pro webový katalog výrobků využitelný pro výrobce i projektanty, jak takový katalog 3D modelů výrobků připravit, k čemu všemu se může hodit a jak jej využijí techničtí uživatelé ale i netechničtí (například zákazníci a obchodníci) přednese Lukáš Hrubý ze společnosti Adeon CZ s.r.o.

BIM z pohledu zadavatele?

Pohled a důležitost příprav z pohledu zadavatele se vám pokusí přednést hned dva přednášející. Co přinese Agentura ČAS z pohledu zadavatele vám odprezentuje projektová manažerka DSS, Kateřina Schön. Agentura ČAS se v rámci požadavků na informace soustředí především na veřejné zadavatele. Požadavky na informace jsou řešeny principem LOIN. Co LOIN je a jak je propojen s datovým standardem staveb (DSS) a požadavky zadavatele na informace (EIR), se dozvíte v tomto příspěvku.

Druhou přednáškou z tohoto pohledu bude Implementace BIM do organizace VŠB – TUO, kterou přednese Michal Faltejsek, BIM manažer pro VŠB-TUO.

BIM a příprava rozpočtů

Těšit se můžete také na dvojici Daniel Martynek a Daniel Zeithaml ze společnosti Callida s.r.o. Cílem jejich prezentace je seznámení účastníků s tématem BIM rozpočtování, nejen v teoretické rovině, ale především na praktických zkušenostech našich zákazníků s importem IFC modelu a jeho využitím během kontroly zatřídění prvků v souladu se zvoleným BIM standardem. Dále i sestavením výkazu výměr s propojením na grafickou část IFC modelu, kde může být zajímavým benefitem i automatická kontrola změn v BIM modelu, které často přichází ze strany projektantů ještě v průběhu vytváření rozpočtu.

BIM, CDE a řízení profesních týmů

Důležitost CDE napříč životním cyklem budovy od zadání investora až po stavbu a facility management je čím dál více diskutované téma. A dozvíte se o něm mnohem více prakticky hned ve dvou přednáškách. A to od Matěje Škarky z Adeon CZ s.r.o. a také od Tomáše Lendvorského z Autodesku. Ve fázi vývoje projektu může docházet k neřízenému sdílení dat mezi profesními týmy. K tomu má pomoci společné datové prostředí, které řeší sdílení dat a komunikaci nad projektem. Autodesk s produktem BIM Collaborate vnáší do procesu spolupráce “hygienu” a jeho správným nastavením lze docílit ať už jednoduššího či komplexnějšího procesu při sdílení dat WIP mezi týmy.

A co více?

Těšit se můžete i na několik dalších prezentací, například o novém inovativním produktu Spacemaker, jakožto plnohodnotném nástroji pro koncepční navrhování nových developerský aktivit. Umožňuje vše, od automatického vytvoření stávajícího kontextu, přes automatizované generování variant na základě požadavků, až po analýzy variant a jejich porovnávání. To vše je podloženo spoluprací v Cloudu a integrací s Revitem či možností výměny dat s jinými aplikacemi.

Součástí konference je bohatý celodenní partnerský doprovodný program s prezentací moderních technologií skenování, 3D tisku, virtuální reality a mnoho dalšího.

Tuto tradiční konferenci pro vás připravili společnosti Adeon, Autodesk a partneři.

Podrobný program a registrace najdete na: https://bimopen.adeon.cz/