portál uživatelů
softwarů Autodesk

Jak sada nástrojů Architecture v AutoCADu zvyšuje produktivitu – část 1.

Stavebnictví

Jak sada nástrojů Architecture v AutoCADu zvyšuje produktivitu – část 1.

Jak sada nástrojů Architecture zvyšuje produktivitu 1| cadclub.cz

Studie společnosti Autodesk porovnala časovou náročnost stejných úkolů v základním AutoCADu a v sadě nástrojů Architecture. Jak to dopadlo?

Společnost Autodesk zadala nezávislému konzultantovi vypracování architektonických návrhů v základním AutoCADu a pomocí nástrojů Architecture. Od kreslení půdorysů přes vytváření detailů až po provádění revizí přinesla sada Architecture nárůst produktivity o 61 %.

 

Architecture pro rychlejší návrhy a kvalitnější stavby

Specializovaná sada Architecture (nyní jako součást AutoCAD) obsahuje účelově vytvořené nástroje architektonického návrhu, které pomáhají eliminovat chyby a poskytují přesné informace. To je ten hlavní důvod, proč uživatelé zaznamenávají zvýšení celkové produktivity a kvality výstupu.

Podívejme se teď však podrobněji na Autodesk studii, která prozkoumala devět běžných návrhových úkolů a porovnala čas a úsilí potřebné k dosažení každého konkrétního zadání v základním AutoCADu oproti sadě nástrojů Architecture.

Plány podlaží za polovinu času

Prvním úkolem bylo vytvořit půdorys přízemí jednoduchého stavebního projektu, včetně stěn, dveří a oken. Jak porovnání dopadlo? Se sadou Architecture došlo ke zvýšení produktivity o 53 %.

Zdroj

Zatímco v základním AutoCADu musíte všechny styly a prvky nejprve vytvořit, sada nástrojů Architecture disponuje obrovskou knihovnou komponentů, včetně víceúrovňových bloků. Tyto objekty lze snadno přizpůsobit tak, aby vyhovovaly individuálnímu projektu.

Funkce XREF Compare zase umožňuje snadnější porovnání konstrukčních rastrů a obrysů stěn.

Elevace jako 3D skládačka

Dalším úkolem bylo zhotovit čtyři primární vnější pohledy na stavbu: sever, jih, východ a západ.

V základním AutoCADu existují stavební plány jen jako 2D výkresy, takže jakékoli pohledy musí být vytvořeny jako na rýsovacím prkně. Také dveře a okna musí být znovu zhotoveny jako nové bloky, nelze je na rozdíl od nástrojů Architecture do pohledů vkládat.

Architecture díky 3D modelování eliminuje obrovské množství nudných 2D úprav a není proto divu, že výsledkem bylo ušetření 79 % času.

Sada Architecture také poskytuje skvělé katalogizační nástroje, které vám umožní zajistit, aby na všechny dveře a okna byly použity vhodné materiály, protože všechny tyto informace jsou s nimi spojené, když je přinesete z knihovny do projektu.

Stropy a svítidla o čtvrtinu rychleji

Další krok: nakreslit plán stropu v přízemí a přidat vhodná svítidla.

V základním AutoCADu zkopírujete půdorysy a vypnete vrstvy, které nejsou potřebné. Svítidla nejprve navrhnete pomocí dynamických bloků a přidáte je do palety prvků, teprve poté je můžete přenést do plánu stropu.

Sada nástrojů Architecture umožňuje vytvářet místnosti a prostory ve 3D modelu, automaticky vytváří obrysy místností, z čehož vygeneruje i stropní rošty. Také disponuje rozsáhlou knihovnou svítidel, která lze přetáhnout do stropních mřížek bez nutnosti dalších úprav.

Zdroj

Automatické stavební řezy vítězí

V této fázi procesu nabízí sada nástrojů Architecture 65% úsporu času, protože:

  • Stavební řezy lze vytvářet automaticky pomocí podobných nástrojů, jaké se používají pro elevaci.
  • Značky řezů mohou být rovné nebo přesazené.
  • Řezy budovy lze obnovit, pokud by se jejich umístění v modelu změnilo.

Sada listů se 71% náskokem

U sady listů by se mohlo na první pohled zdát, že výsledky budou stejné, protože obě verze aplikací nabízí podobnou funkčnost. Vzhledem ke 3D modelu však není potřeba žádné kreslení ani perspektivní pohled na titulní list – a jakékoli následné změny lze jednoduše aktualizovat. I tady Architecture dokázala výrazně ušetřit čas.

 

Zdroj

Přesvědčte se sami

Máme za sebou prvních 5 úkolů, v nichž si Architecture vedla o poznání lépe. Že zvítězila celkově, už víte, jak konkrétně si vedla u zbývajících zadání, se dozvíte příště. Ale pokud jste již teď přesvědčeni o užitečnosti této sady nástrojů, vyberte si nejbližšího prodejce.

Tlačítko: Kde koupit sadu Architecture