portál uživatelů
softwarů Autodesk

Změny v produktech FUSION

Fusion 360

Změny v produktech FUSION

 

Na začátku roku 2024 došlo ke změně názvu „FUSION 360“ na „Autodesk FUSION“. Nyní bude aplikace FUSION pro výrobu dostupná na cloudu včetně všech rozšíření.

Změna se týká produktového rozšíření Autodesk Fusion – Extensions na Fusion Manufacturing Extension, které se pro zjednodušení pracovního postupu zúžilo z původních osmi typů rozšíření na současných pět. Zároveň došlo k úpravě designu značky jako takové.

 

Všechna tato rozšíření jsou součástí spouštěné cloudové platformy Autodesk FUSION Industry cloud určený pro výrobu.

 

 

Fusion Industry Cloud

Autodesk Fusion je průmyslový cloud pro výrobu, který propojuje vaše data a lidi, nabízí pracovní postupy nové generace v rámci celého životního cyklu vývoje produktu od návrhu až po výrobu, navržený nejen pro vaší organizaci, ale i celý ekosystém.

 

 

Rozšíření, která jsou k dispozici v průmyslovém cloudu Fusion pro výrobu:

                                                                                                       

Fusion Manufacturing Extension        

Rozšíření FUSION pro výrobu můžete využít pro 3 až 5osé CNC obrábění, vrstvení a výrobu na bázi plechů a aditivní výrobu na bázi kovů. Je vhodné pro zrychlení procesu programování CAM a vylepšení konzistence výrobních procesů pro výrobu dílů s vyšší kvalitou.

 

 

Fusion Simulation Extension             

Pomocí tohoto rozšíření si můžete optimalizovat návrh součástí a výkonu pomocí virtuální simulace. Prozkoumejte nové výsledky s pomocí generativního designu a ověřte je pomocí výkonných simulačních studií včetně FEA, chlazení elektroniky, vstřikování a dalších.

 

 

Fusion Manage Extension                

Vylepšete správu svého inženýrského procesu pomocí kolaborativního pracovního postupu v cloudu. Zachyťte, oznamte a schvalujte všechny změny návrhu. Uvolněte a sledujte nejnovější schválená data zúčastněným stranám. Kontrolujte, jak uživatelé interagují s daty vašeho projektu.

 

          

Fusion Design Extension                   

Prostřednictvím rozšíření designu můžete zlepšit svůj proces vývoje produktu s pomocí využití více možností návrhu ovlivněných vašimi dostupnými návrhovými limity. Zaměřte se na funkci a estetiku s automatizovanými změnami v návrhu designu tak, že s jejich pomocí budete schopni vaše návrhy lépe uzpůsobit vašemu záměru. (for the shop floor)

 

 

Fusion Signal Integrity Extension    

Rozšíření Signal Integrity Extension můžete využít pro zlepšení „shody“ návrhu vysokorychlostní desky plošných spojů s normami testů EMI a EMC. Snižte nákladné fyzické PCB prototypování a dobu testování díky virtualizaci elektromagnetické analýzy a simulace v rané fázi pracovního postupu pomocí PCB návrhu designu.

 

Fusion Industry Cloud AU 2023 Derek Cooper Video