portál uživatelů
softwarů Autodesk

Od náčrtu k finálnímu výrobku: Nejdůležitější informace o Autodesk Fusion 360 v oblasti designu a inženýrství, které byste si neměli nechat ujít

Strojírenství   |   Fusion 360

Od náčrtu k finálnímu výrobku: Nejdůležitější informace o Autodesk Fusion 360 v oblasti designu a inženýrství, které byste si neměli nechat ujít

 

Autodesk Fusion 360 je komplexní ekosystém, který přináší do oblasti designu, inženýrství a výroby nové možnosti. Ať už navrhujete složité součásti motorů, simulujete termodynamické vlastnosti, generujete dráhy nástrojů pro výrobu, i když spolupracujete v reálném čase s týmy po celém světě, software Fusion 360 nabízí neuvěřitelné možnosti.

Od prvopočátku je naším cílem poskytovat všem výkon, flexibilitu a bezkonkurenční produktivitu a v tomto směru jsme dosáhli výrazného pokroku. Pokud jste v poslední době aplikaci Fusion 360 nesledovali, zde je několik zajímavostí z oblasti designu a inženýrství, které byste si neměli nechat ujít.

 

Vyšší produktivita a kreativita: Rozšíření Fusion 360 pro návrh výrobků

 

 

Jednou z nejzajímavějších nabídek v rámci rozsáhlé sady funkcí Fusion je rozšíření Product Design Extension. Toto speciální rozšíření posouvá proces projektování na novou úroveň, usnadňuje realizaci komplexních úkonů a celkově zvyšuje produktivitu. Rozšíření Product Design Extension představuje zásadní přínos pro specialisty, kteří se snaží při vývoji výrobků dosáhnout dokonalosti díky využití škály funkcí od návrhu plastových dílů až po sofistikované možnosti simulace.

Je určeno uživatelům s požadavkem na pokročilé nástroje v oblasti modelování, simulace a dokumentace nad rámec standardní nabídky softwaru Fusion 360. Rozšíření zapadá do koncepce programu Fusion, který nabízí modulární a flexibilní prostředí, v němž si uživatelé mohou přizpůsobit sadu nástrojů podle konkrétních potřeb.

Nabízí též vylepšené možnosti modelování povrchů a vytváření plastových dílů. Designéři se tak mohou pouštět do složitější a estetičtější geometrie, což může mít při tvorbě spotřebních produktů zásadní význam.

Díky doplnění rozšíření Product Design Extension do softwaru Fusion 360 mohou specialisté výrazně urychlit proces vývoje výrobku od koncepčního návrhu po výrobu. Vyplňuje mezeru mezi standardními funkcemi CAD a speciálními požadavky. V konečném důsledku se tak Fusion 360 stává univerzálnějším a komplexnějším nástrojem pro konstruktéry a inženýry.

 

Objemové mřížkování

 

Za zmínku stojí zejména možnost objemového mřížkování. Tato funkce umožňuje vytvářet složité, ale lehké konstrukce, které si zachovávají pevnost a celistvost. Je to ideální při plánování spotřebních výrobků, leteckých komponentů nebo pokročilých lékařských návrhů. Nejenže se tím výrazně zkracuje čas potřebný na projektování a snižují náklady na materiál, ale vytváří to také prostor pro udržitelné výrobní postupy.

Objemové mřížkování v programu Fusion 360 znamená generování složitých trojrozměrných mřížkových struktur v modelu tělesa s cílem optimalizovat využití materiálu, mechanické vlastnosti a hmotnost. Funkce objemového mřížkování umožňuje konstruktérům a návrhářům nahradit výplňový materiál součásti mřížkovou strukturou při zachování její vnější geometrie.

Mřížky lze různě individuálně upravovat. Platí to zejména pro typ, velikost a hustotu buněk, aby splňovaly dané požadavky, jako např. pevnost v tahu, pevnost v tlaku a hmotnost. S využitím objemového mřížkování mohou konstruktéři vytvářet díly, které jsou lehčí, ale zachovávají si původní pevnost, příp. jsou v některých případech i pevnější než jejich plně masivní protějšky. Je to přínosné zejména v leteckém a automobilovém průmyslu a v oblasti zdravotnictví, kde má hmotnost a účinnost materiálu zásadní význam.

Předpokladem je uživatelsky přívětivé rozhraní Fusion 360, které umožňuje definovat oblast pro mřížkové uspořádání. Po vytvoření mřížky lze díl analyzovat pomocí simulačních nástrojů ve Fusion 360 a zajistit, aby splňoval požadovaná mechanická kritéria. Finální návrh lze poté exportovat pro aditivní výrobu, což je metoda vhodná pro výrobu složitých mřížkových struktur.

 

 

Výkresy ve Fusion 360: Snadné propracování detailů

 

Při dokumentování návrhů pro výrobu je v programu Fusion 360 hlavním zdrojem pracovní prostředí výkresu.

Pracovní prostředí výkresu je specializované prostředí Fusion 360 pro vytváření podrobných 2D technických výkresů z 3D modelů. Toto pracovní prostředí představuje zásadní propojení mezi digitálním návrhem a fyzickou výrobou nebo konstrukcí dílu. Pracovní prostředí výkresu s uživatelsky přívětivým rozhraním umožňuje konstruktérům a návrhářům vytvářet výkresy, které odpovídají průmyslovým standardům, včetně rozměrů, vysvětlivek, poznámek a dalších důležitých detailů.

drawings-autodesk-fusion-360

V pracovním prostředí výkresu můžete snadno promítat pohledy z 3D modelu do 2D roviny. Nabízí několik standardních možností zobrazení, například pohled shora, zepředu, z boku a izometrické zobrazení. Tyto projekce slouží jako základ pro doplnění rozměrů, tolerancí a dalších specifikací nezbytných pro výrobu. Lze také přidat pomocné pohledy a zobrazení řezů a detailů, aby se zvýraznily specifické prvky nebo komplikace v rámci návrhu.

Jednou z nejcennějších funkcí je dynamické propojení mezi 3D modelem a 2D výkresem. Veškeré změny provedené v 3D modelu se automaticky aktualizují ve výkresu. Tím se zajišťuje konzistence a snižuje pravděpodobnost chyb. Má to zásadní význam v odvětvích, kde mohou drobné chyby vyústit do podoby značných problémů nebo nákladů.

Pracovní prostředí výkresu také podporuje export hotových výkresů do formátů, jako je PDF a DWG, což usnadňuje jejich sdílení s klienty, kolegy nebo výrobci. V souhrnu poskytuje toto prostředí robustní sadu nástrojů pro převod složitých 3D návrhů do přesné 2D dokumentace.

 

 

Automatizované modelování: Budoucnost v designu

 

Automatizace ve Fusion 360 se neomezuje pouze na výkresy. Týká se i modelování. Software Fusion 360 využívá generativní návrhové algoritmy, takže můžete zadat parametry návrhu a nechat si softwarem vygenerovat několik optimalizovaných řešení. Výrazně se tím zkrátí iterační cykly, které jsou v projekčních procesech tradičně nezbytné, což zkrátí dobu realizace projektu.

Na rozdíl od tradičních modelovacích příkazů, jako jsou Šablonování a Tažení, jež se omezují na propojení počátečního a koncového bodu, nebo Generativního navrhování, u něhož je nutné použít velké množství vstupních dat, jako jsou příslušná zatížení a omezení, nabízí automatizované modelování vyváženější přístup. Tento nástroj je přístupný v pracovním prostředí návrhu a umožňuje zadat základní parametry, například „Plochy k propojení“ a „Tělesa, kterým se vyhnout“. Generativní algoritmy následně použijí tato vstupní data k vytvoření několika variant návrhu během pár minut.

Tento nástroj přináší řadu výhod:

  1. Urychluje počáteční fázi návrhu, protože okamžitě předkládá různé alternativy návrhu, které odpovídají primárním prostorovým omezením. To podporuje proces ideace.
  1. Vygenerované výsledky mohou sloužit jako výchozí body pro detailnější vývoj. Lze je použít v aktuální podobě nebo dále upřesňovat podle konkrétních požadavků.
  1. Vzhledem k tomu, že tento nástroj generuje více alternativ návrhu, podporuje netradiční myšlení a inovativní přístup k řešení běžných problémů.

Automatizované modelování ve Fusion 360 šetří čas a podporuje kreativitu. Zjednodušuje generativní proces návrhu, abyste se rychleji a bez komplikací dostali k funkčním návrhovým variantám. S minimálním nastavením můžete procházet různá řešení a řešit výzvy v oblasti konstrukce efektivněji a kreativněji.

 

 

Vyšší výkonnost: Optimalizace prostředí

 

Neustálé zlepšování výkonu ve Fusion 360 rozšiřuje možnosti toho, co můžete dělat a kde a jak to můžete dělat. Software například běží nativně na čipu Apple Silicon a nabízí až o 30 % vyšší výpočetní rychlost a téměř o 50 % nižší spotřebu baterie.

 

Vylepšené uživatelské rozhraní

Vylepšení uživatelského rozhraní, jako je nativní modul trackpadu macOS pro zpracování gest a podpora vysokého škálování DPI v systému Windows, výrazně přispívají ke spokojenosti uživatelů. S výraznými písmy, ikonami a snadnou navigací po ploše zvládnete proces návrhu s větší grácií.

Funkce v oblasti sestav

Pokud často pracujete se sestavami, jistě vás potěší, že se Fusion 360 v této oblasti výrazně zlepšil. Úlohy jako „vložit do aktuálního návrhu“ jsou nyní až o 84 % rychlejší, což zefektivňuje pracovní postupy.

Síla cloudově nativních funkcí

Jedním z pilířů, na němž stojí mistrovství Fusion 360, je jeho cloudová architektura. Ať už jste individuální uživatel, začínající startup nebo zavedený podnik, díky cloudovým možnostem je software neomezeně škálovatelný a dostupný. Díky spolupráci v reálném čase, interpretaci v cloudu a online správě souborů je Fusion 360 univerzálním návrhovým řešením.

 

 

Bezproblémový design v propojeném světě: Fusion 360 je budoucnost konstrukce a výroby

 

Ve stále propojenějším a rychle se měnícím světě vyniká Fusion 360 jako nativní cloudový návrhářský ekosystém typu „vše v jednom“, který se přizpůsobuje vašim potřebám a úrovni dovedností.

Díky neustálému vylepšování softwarových funkcí představuje Fusion 360 bez ohledu na odvětví a velikost podniku bezkonkurenční výhodu. Není to jen nástroj pro navrhování. Je to váš partner při realizaci nápadů, optimalizaci pracovních postupů a dosahování efektivity, která byla dříve považována za nemožnou.

Tak proč byste se měli spokojit s něčím méně dokonalým?

 

Autor: Trent Still

 

Zjistěte více a vyzkoušejte Fusion 360

S programem Fusion 360 můžete už dnes využívat celou škálu návrhářských a konstrukčních možností. Podívejte se na další články této série a zjistěte, co všechno Fusion 360 nabízí: