portál uživatelů
softwarů Autodesk

Případová studie DickinsonLegg

Strojírenství   |   Inventor

Požadavky zákazníka Britská společnost DickinsonLegg patří mezi přední světové firmy, zabývající se návrhem, výrobou a instalací výrobních systémů a strojů pro tabákový průmysl. Z její produkce p…

Případová studie DickinsonLegg

Požadavky zákazníka

Britská společnost DickinsonLegg patří mezi přední světové firmy, zabývající se návrhem, výrobou a instalací výrobních systémů a strojů pro tabákový průmysl. Z její produkce pocházejí největší používané stroje, firma má své zastoupení i servisní střediska po celém světě. Jedním z důvodů tohoto výjimečného postavení ve daném oboru je i technologický náskok, který se snaží DickinsonLegg neustále udržet. I přesto, nebo právě proto, firma silně cítí tlak zákazníků a konkurence na cenu, výkon a kvalitu zařízení a rychlost uvádění novinek. Důsledkem byla změna přístupu vedení a změna strategie firmy na „chytřejší práci“ s vyšším výkonem a zužitkováním dostupných zdrojů a možností. V rámci rozhodovacího procesu na změnu strategického přístupu se firma rozhodla na kompletní přechod návrhářského prostředí do 3D.

Řešení Autodesk

Historie společnosti v oblasti návrhových softwarů je poměrně dlouhá a po celou dobu spojená s 2D. Proto bylo potřeba rozšířit „3D uživatele“ z malého počtu odborníků na tým 13 uživatelů. Jednalo se o lidi s dlouholetou zkušeností ve 2D, ale prakticky bez 3D zkušeností. Ve výběrovém řízení zvítězil Inventor před SolidWorks z důvodu snadného pochopení a naučení, 3D funkčnosti, která splňovala požadavky společnosti, byla rychle dostupná a také díky velmi dobré podpoře produktu.

Celkové výsledky

Při vývoji kompletně nového stroje trval s nově nasazenou návrhovou technologií celý proces od konceptu k hotovému zařízení 5 měsíců. V porovnání s předchozími projekty podobného rozsahu firma uspořila asi 6 týdnů času zkrácením návrhového času o velmi slušných 20 %. DickinsinLegg používá Inventor také pro vizualizace svých produktů při prezentaci zákazníkům. Jak dokládají slova pana Kevina Gadda, zástupce společnosti: „Konečně jsem se přiblížili k závěrečné fázi naší nové strategie: mít k dispozici 3D vizualizace našich návrhů už ve fázi před uzavřením kontraktu se zákazníkem a být tak schopni rychle a přesně reagovat na jeho požadavky. Díky naší investici do Autodesk Inventoru můžeme dnes našim zákazníkům nabídnout ty nejlepší služby.“

Zdroj: Autodesk; DickinsonLegg Ltd, Winchester, UK