portál uživatelů
softwarů Autodesk

Případová studie: WeWork

Stavebnictví   |   BIM   |   Revit

Aby dokázala reagovat na trendy a rostoucí celosvětovou poptávku po sdílených kancelářských prostorech, používá firma WeWork software od společnosti Autodesk. Firma Společnost WeWork, která byla založ…

Případová studie: WeWork

Aby dokázala reagovat na trendy a rostoucí celosvětovou poptávku po sdílených kancelářských prostorech, používá firma WeWork software od společnosti Autodesk.

Firma

Společnost WeWork, která byla založena v roce 2010, poskytuje svým členům (od freelancerů či startupů, přes malé podniky, až po divize velkých firem) sdílené pracovní prostory. Takový interiér nabízí hned několik typů vnitřního uspořádání – například open space, vyhrazená pracovní místa či soukromé kanceláře – a záleží na konkrétním zákazníkovi, jaké prostory si každý měsíc pronajme. Podle potřeby si pak lze zarezervovat například i konferenční místnosti či akustické telefonní budky. Členství zahrnuje přístup k celé škále dalších služeb, jakou je třeba dostupná zdravotní péče či možnost cestování po firemních kancelářích, WeWorku nechybí ani vlastní aplikace umožňující spolupráci s ostatními členy společnost, ať už jsou kdekoliv.

Na počátku roku 2016 byl WeWork oceněn na zhruba 16 mld. dolarů a měl přibližně 40 000 členů ve více než 40 pobočkách po celém světě. Firma ovšem neustále rozšiřuje své kancelářské prostory o další města a země.

Výzva

„Jedním z klíčů k našeho úspěchu je schopnost rychle přeměnit prostory, které si pronajmeme, do podoby našich pracovišť,“ říká Dave Fano, vedoucí produktový ředitel společnosti WeWork. „Bohužel se nám stává, že půdorysy těchto prostor jsou obvykle dost nespolehlivé, takže začátek každého projektu zahrnuje zaměřování skutečného stavu, což proces dost zpomaluje.“ Vzhledem k tomu, že WeWork používá k urychlení výstavby prefabrikované výrobky, je žádoucí pracovat s co nejpřesnějšími daty, například co se vedení inženýrských sítí týče.
A na rozdíl od typické společnosti zabývající se nemovitostmi, která často nabízí k dlouhodobému pronájmu velké plochy jako jeden celek, WeWork pronajímá mnohem menší prostory, navíc pouze na měsíc. Nepřekvapí proto, že je pak správa takových kanceláří odlišná. „Náš systém řízení zásob je extrémně složitý,“ říká Fano a dodává: „na začátku celého procesu důkladně porovnáváme příjmy a výdaje, analyzujeme i další obchodní ukazatele, což je metoda, která je založena na velmi přesných datech.“

Řešení

Pro samotou realizaci kancelářských prostor používá WeWork systémové nástroje od Autodesku – ať už jde o ReCap, Revit nebo Dynamo Studio – a to jak pro zachycení reality, tak pro práci v BIMu. „Právě takové informačně obsáhlé 3D modely nám pomáhají celý proces urychlit. Díky nim můžeme původní návrh průběžně upravovat a přizpůsobovat jej výrobním procesům,“ uvádí Fano.

K zachycení stávajícího stavu nově pronajatých prostor firma využívá 3D laserové skenery. Výsledná bodová mračna se dále zpracovávají v ReCapu, kde jsou data vizualizována a nadále se s nimi pracuje v aplikaci Revit, která je zaměřena na modelování interiérového uspořádání typického pro WeWork. Firma používá Dynamo Studio (vizuální grafické rozhraní pevně integrované s platformou Revit) spolu s vlastními aplikacemi, které do modelů vkládají údaje o nákladových a prodejních údajích ze svých obchodních systémů a automaticky z nich extrahují požadované informace.

Návrh a konstrukce zaměřená na data

„Již v počáteční fázi navrhování probíhají testy ekonomické soběstačnosti,“ popisuje Fano. „3D modely mají v Revitu různé druhy dat pocházející z více zdrojů, všechny však potřebujeme k našim analýzám. A když pak řešíme umístění stěn či doplnění dalších stavebních prvků, máme okamžitou zpětnou vazbu promítnutou do nákladů, které tak můžeme optimalizovat v reálném čase.“

Jak se návrh dále vyvíjí, generují se stále podrobnější modely, jejichž design je kompatibilní s existující strukturou interiéru. Tento vysoce koordinovaný a přesný postup slouží jedinému účelu – využít prefabrikaci, tedy montáž mimo staveniště a minimalizovat tak nutnost případných úprav, a vůbec zabránit zpoždění během výstavby. „Pracujeme s velkým množstvím dodavatelů a všichni se mohou řídit našimi modely, ze kterých si vygenerují potřebné výkresy,“ říká k tomu Fano. „Prefabrikaci jako takovou využíváme čím dál tím víc, od stěnových systému až po vnitřní vybavení, a díky našim 3D modelům v Revitu lze její výhody do budoucna ještě posilovat.“

Analýza možností

Společnost WeWork sama sebe vnímá spíše jako technologickou firmu než realitní společnost, protože její metoda je velmi silně založená na softwarovém řešení. Ať už jde o aplikace Dynamo Studio či Revit, WeWork si k nim přidává vlastní rozšiřující nástroje, které firmě umožňují vytváření efektivní návrhů. „Místo ručního zpracování vybraných informací máme k dispozici vlastní datové kanály, kde vše běží na automatické bázi,“ popisuje Fano. „A Dynamo je pro nás v podstatě takový datový švýcarský nůž, který umí pracovat i s inventářem založeným na BIMu“ uzavírá.

Výsledky

„Naše konstrukční rychlost a agilita těží z propracovaného řešení autodeskových softwarů, které nám pomohly dosáhnout současné úrovně úspěchu,“ uvádí Fano. „Tyto programy dokáží s požadovanými informacemi pracovat v reálném čase, můžeme tak rychle realizovat potřebná návrhová opatření, aby na konci celého procesu vznikly nové sdílené kanceláře WeWork.“