portál uživatelů
softwarů Autodesk

Revit ifc

IFC (Industry Foundation Class) je otevřený neutrální souborový formát , který umožňuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu a jejich softwarovými BIM nástroji.

Na BIM  projektech mohou pracovat různé skupiny, kteří používají software  od různých poskytovatelů. Iniciativa buildingSMART (www. BuildingSMART.org), do které se společnost Autodesk od samého počátku aktivně zapojila, vyvinula formát IFC pro podporu těchto pracovních postupů openBIM.

Od vydání IFC4 splňuje formát IFC uznávanou normu ISO (ISO 16739: 2013). Ve své aktuální verzi udržuje buildingSMART seznam všech aplikací s certifikovanou podporou IFC:

www.buildingsmart.org/compliance/certified-software/

 

Tento dokument slouží jako vodítko pro uživatele aplikace Revit,  Příručka aplikace uvádí základní informace IFC.

V příručce se dozvíte o :

Otevírání a exportování IFC souborů

Příkladech využití IFC

IFC – verze, struktura

IFC a Revit