portál uživatelů
softwarů Autodesk

Pronájem

Jaké benefity přináší Autodesk pronájem? Hlavní výhodou je nižší vstupní investice, na rozdíl u modelu maintenance plan, kde bylo nutné investovat do ceny softwaru a následně platit poplatek za údržbu. Dnes můžete využít možnost flexibilního časového harmonogramu předplatného, který lze nastavit na roční či více letý pronájem. Takto můžete pružněji reagovat na objem práce a počet lidí pracujících na vašem projektu. Zároveň máte automaticky přístup k rozšířené technické podpoře, která zahrnuje i vzdálený přístup či telefonický kontakt, který byl u plánu údržby pouze za příplatek. Licence je nyní vázána na uživatele. Výhoda domácího využití zůstává a je rozšířen benefit užití softwaru kdekoliv a kdykoliv. Správa jednotlivých licencí je prováděna v jednoduchém prostředí pro správu uživatelů tzv. Autodesk Account Mimo jiné máte přístup ke Cloud zabezpečeným službám a mnoho dalších benefitů.