portál uživatelů
softwarů Autodesk

BIM 360

Produkty Autodesk ze skupiny BIM 360 jsou platformou pro správu projektových dat podporující metodiku BIM (Building Information Modeling). Jsou na bázi web-cloudové platformy, což dovoluje přístup k datům odkudkoliv všem zúčastněným osobám na projektu. BIM 360 umožňuje prohlížení jednotlivých výkresů nebo souborů přímo ve webovém prohlížeči a připisovat poznámky či označovat problémy v projektu. Podpora hlavních souborů společnosti Autodesk je samozřejmostí, nicméně BIM 360 podporuje i další soubory jako jsou například IFC, Word, Excel, PDF, JPG a další. Výchozí produkt řady je BIM 360 Docs, a BIM 360 Design/Coordinate/Build z něj vycházejí a obsahují jeho funkce ke své specializaci. Podrobnosti o specializacích naleznete níže. Jednotlivé produkty jsou vhodné pro část projektu od designu, projektování, výstavbu až po facility management.

Produkty

 

BIM 360 Docs

Jak už bylo uvedeno výše, jedná se o základní produkt, který lze využít pro všechny fáze projektu. V tomto produktu můžete své projekty sdílet, zobrazovat, vytvářet označení ve vašich výkresech a modelech. Zodpovědnost za vyřešení případných problémů můžete přiřadit konkrétní osobě, společnosti, nebo profesi. Tyto osoby dostanou e-mailem upozornění o vzniklém problému s žádostí o vyřešení. Všechny problémy mají unikátní číslování a jsou zobrazeny v seznamu, ze kterého lze následně filtrovat například otevřené případy a exportovat je do CSV. Další funkcí je porovnání verzí výkresů a zobrazení rozdílů.

BIM 360 Design

Tento je zaměřen na sdílení a spolupráci mezi projektanty téže firmy nebo jednotlivými profesemi používajícími Autodesk produkty Revit, Civil 3D a Plant 3D. Uživatelé jsou součástí samostatných teamů rozdělených převážně podle profesí. A každý team má takzvaného schvalovatele, který zaštiťuje sdílení informací vlastního teamu a akceptuje sdílené informace od ostatních teamů. Veškeré údaje o sdílených informacích jsou přehledně zobrazeny na časové ose.

 

BIM 360 Coordinate

Jak už název napovídá, jedná se o produkt, který je určen ke koordinaci profesních modelů v projektu. Díky automatické detekci kolizí dokážete rychle nalézt kolize mezi modely a určit osobu, firmu, nebo profesi, která má upravit svůj model. Pokud je potřeba, je možné vybrat kolize, které se budou ignorovat. Pro větší přehlednost jsou kolize jednotlivých modelů zobrazeny v tabulce s počtem kolizí.

 

 

BIM 360 Build

Pro realizaci projektu se využívá produkt BIM 360 Build, který se skládá ze dvou částí – Project Management a Field Management.

První část se týká porovnávání modelů s reálným stavem, dotyčný v případě nejasností dokáže vytvořit žádost o informaci a přiřadí ji zodpovědné osobě. Stejně jako problémy mají i dotazy unikátní číslování a jsou zobrazeny v seznamu, se kterým následně můžete pracovat, jako například exportovat do CSV, zasílat účastníkům list s doposud nevyřešenými dotazy.

Field Management je především určen pro práci na staveništi při kontrole průběhu výstavby. Lze využít mobilní aplikaci, díky které lze fotit jakékoliv problémy a zasílat je zodpovědným osobám. Další výhodou mobilního zařízení je možnost kontroly kvality, bezpečnosti pracovního prostředí, vyřešení problémů díky zaškrtávacím seznamům. Tím je práce na staveništi pod dohledem a vyřeší se veškeré vzniklé komplikace.

BIM 360 Plan

Produkt slouží realizačním firmám pro naplánování jednotlivých úkonů nebo sjednocení úkonů do určitého času a procentuálního zobrazení hotových úkonů. Správně vedený time management výstavby dokáže držet termíny a vyhnout se vícenákladům.

Pro správu budov je určen produkt BIM 360 Ops. Lze v něm nastavovat či zobrazovat plánované údržby. Potřebné informace můžete získat buď přímo z modelů, BIM 360 Build nebo z tabulek. Jednoduchou správu zajišťuje ovladatelnost pomocí mobilního zařízení, se kterým na místě lze zjistit veškeré informace o kontrolovaném zařízení a jeho 3D model. Zápisky můžete tvořit přímo na místě, přidávat fotografie a vytvářet komentáře pomocí převodu hlasu na text.