portál uživatelů
softwarů Autodesk

Jak BIM vnesl udržitelnost do nového designu Notre-Dame de Paris

Stavebnictví

Jak BIM vnesl udržitelnost do nového designu Notre-Dame de Paris

Katedrála Notre-Dame stále prochází restaurováním po požáru a vedení Paříže využilo dlouhého procesu k přípravě digitálního modelu budoucího okolí.

Po velkém požáru, který toto místo zpustošil v dubnu 2019, se Notre-Dame de Paris vrací do své původní nádhery díky pozoruhodným restaurátorským pracím. Jakmile bude rekonstrukce katedrály dokončena, začne projekt terénních úprav 10 akrů obklopujících jednu z nejslavnějších památek na světě, při kterém se už teď využívají Autodesk řešení.

Udržitelnost a inkluze jako jedny z hlavních kritérií

Na rozsáhlý projekt byla na jaře 2021 vyhlášena mezinárodní soutěž a do září téhož roku byly vybrány vítězné týmy, mezi nimiž se nachází i slovenský architektonický ateliér Grau.

Přestavba, která má začít v roce 2024, přinese dostatek prostoru pro zeleň a vytvoří vnitřní promenádu ​​v bývalé garáži pod nádvořím. Soubory informačního modelování budov (BIM), vytvořené spoluprací mezi týmy a pilotované inženýrskou společností Ingerop, poskytují přesnou představu o budoucí podobě, kterou navrhl krajinář Bas Smets se svými spolupracovníky.

Popis obrázku: Vizualizace od společnosti Bureau Bas Smets

Od vítězů soutěže se požaduje, aby splnili určité specifikace, jako například:

  • dosažení klimatických cílů do roku 2050,
  • oživení přírodního prostředí v prostoru,
  • návrat ke kořenům Notre-Dame,
  • zlepšení zážitku pro chodce.

Uživatelská zkušenost byla rozhodujícím faktorem při výběru tohoto projektu,“ říká Carine Dunogier, vedoucí městského rozvoje ve společnosti Ingérop. „Kromě 30 000 lidí, kteří katedrálu denně navštíví, tudy projdou tisíce dalších místních. Tato oblast však byla špatně vybavená a promyšlená pro lidi se sníženou pohyblivostí.“

Ostrov Île de la Cité, kde katedrála stojí, je svědkem více než 800leté urbanistické transformace, díky čemuž je přestavba těchto 10 akrů jedinečnou příležitostí ke znovuobjevení a formování mírumilovného, ​​inkluzivního a udržitelného města, které se zajímá o své životní prostředí.

Symbolické přeměny jako návrat ke kořenům

Prvním velkým ekologickým aktem je plán dekarbonizace oblasti. A co by mohlo být symboličtějšího než přeměna dvoupatrové podzemní garáže pod nádvořím? Tento zcela předělaný prostor bude mít přístup do přilehlé krypty a v duchu návratu ke kořenům se otevře směrem k Seině. Během vykopávek před postavením garáže byly odkryty pozůstatky doku, což dokazuje, že místo bylo kdysi k řece opravdu otevřené.

Nová podzemní agora, krytý prostor, který je stále otevřený ven, nabídne zázemí včetně recepce, kavárny, restaurace a veřejných toalet. Zdůrazní také pozůstatky doku objevené před 60 lety.

Popis obrázku: Místo podzemní garáže bude rozlehlá agora. Zdroj: Bureau Bas Smets

Otevřením schodiště, které bude končit v blízkosti úpatí katedrály, získá památka zpátky svou vznešenost, kterou postupný vývoj během staletí vymazal.

Dalším vrcholem této městské přestavby bude návrat zeleně. Plocha nádvoří byla z velké části vydlážděna, ale nyní se přemění na náměstí lemované stromy. Zástupy lidí směřující do katedrály se tak dočkají přirozeně zastíněné plochy, která navíc přivede přírodu zpět do prostoru, který každoročně pojme přibližně 100 kulturních akcí.

Aby se teplota v horkých dnech snížila, na široký pruh náměstí se také rozprostře vrstva vody. Cílem uzavřeného okruhu s rekuperovanou dešťovou vodou je co nejvíce osvěžit kolemjdoucí.

Popis obrázku: Náměstí před katedrálou budou lemovat stromy. Zdroj: Bureau Bas Smets

3D vizualizace a cloudová spolupráce jako základ úspěchu

3D modely poskytují realistický obraz toho, jak bude tento projekt za 33 milionů dolarů vypadat po dokončení v roce 2027. Vytvořil je Ingérop pomocí Autodesk řešení:

Správné a kompletní informace jsou pro proces digitální výstavby zásadní, zvláště u takto rozsáhlého projektu, na němž spolupracuje několik týmů. Data se strukturují prostřednictvím 3D modelu, sdílejí a používají jako zdroj informací a vizualizace.

Vytvoření 3D modelu stávajícího místa pomohlo týmům lépe porozumět požadavkům a odpovídajícím způsobem přizpůsobit své plány. Týmy měly k modelu rychlý a přímý přístup prostřednictvím Autodesk Docs v cloudu. Tato možnost byla velmi užitečná nejen během pandemie covidu-19, ale zejména proto, že kontaminace olovem v okolí katedrály si vyžádala drastický protokol, kvůli kterému platil na některé oblasti zákaz vstupu.

Popis obrázku: Projekt vyzdvihuje kvalitu městských prvků a přehodnocuje každý z nich z pohledu kolektivu a klimatu. Zdroj: Redshift by Autodesk

„Práce a spolupráce v cloudu umožnily plynulou výměnu mezi všemi partnery projektu,“ říká Vincent Duloup, projektový manažer odpovědný za digitální hub Grand Ouest společnosti Ingérop. „Digitální model umožnil zapojit se do konstruktivního dialogu s diecézí a občanskou komisí města Paříže.“

„3D vizualizace projektů kandidátů s využitím technologií Autodesku umožnila také porotě ponořit se do návrhů na přestavbu této historické pařížské čtvrti a vybrat ten nejlepší,“ vyjádřil se první náměstek primátora Paříže Emmanuel Grégoire. „Doufáme, že po dokončení stavby si toto výjimečné místo užijí miliony návštěvníků.“

Využijte Autodesk řešení

Projekt přestavby katedrály Notre-Dame a jejího okolí je díky 3D modelování viditelný pro celý svět. S BIM jako matricí pomůže efektivní využití moderní technologie památku obnovit a dokonce vylepšit. Zainteresovaným týmům zase pomáhá k rychlé a snadné spolupráci. Vyzkoušejte cloudová Autodesk řešení pro své projekty také.