portál uživatelů
softwarů Autodesk

Znáte všechny superschopnosti nástroje Dynamo v Revitu?

Stavebnictví

Znáte všechny superschopnosti nástroje Dynamo v Revitu?

Znáte všechny schopnosti nástroje Dynamo v Revitu?

 

Naučte se využívat nástroje Dynamo, které vám pomohou překlenout mezery v pracovních postupech Revitu. Chcete vědět, co Dynamo umí?

Dynamo je dlouhodobě oblíbeným nástrojem uživatelů Revitu pro zrychlení časově náročných rutinních problémů. Dynamo však umí mnohem víc. Existují integrace, o kterých možná nevíte. Podívejte se, co je možné dělat s geometrií, kódováním a topografií s Dynamem.

 

Geometrie přesně podle vašich požadavků

DynaShape je balíček pro vyhledávání, optimalizaci a fyzikální simulaci na základě omezení. Základní algoritmus je založen na ShapeUp 85. To poskytuje důležitý teoretický základ tím, že formálně popisuje:

 • jak definovat různá geometrická omezení v jednotném a rozšiřitelném rámci,
 • jak je lze optimalizovat současně,
 • za jakých podmínek lze řešení zaručit.

DynaShape vám může pomoci optimalizovat geometrii tak, aby tvary odpovídaly přesně tomu, co chcete. Nebudete muset dělat kompromisy.

Zdroj obrázku

 

Topologic je modelovací knihovna umožňující hierarchické a topologické reprezentace architektonických prostorů, budov a artefaktů prostřednictvím stejnorodé topologie. Topologic lze použít k podpoře energetického modelování, například k dimenzování oken na různých stranách, aby se zabránilo letnímu přehřívání. Topologic lze použít také k vykreslení cest:

 • požární únikové trasy,
 • nejméně rušivé umístění potrubí,
 • nejvíce přetížené místo v uspořádání města.

Voronoi dokáže vytvářet geometrii, která používá plochy a skořepiny k prozkoumání konfigurace prostoru způsobem, který běžné modelování Revit nedokáže.

Zdroj obrázku

 

Geografický informační systém k vašim službám

DynaMaps – balíček rozšíření zobrazení a uzlů, který poskytuje nejpřímější pracovní postup pro získávání dat. Umístěte obsah, jako jsou budovy a topografie, do modelu Revit pomocí uzlů DynaMaps. Načtěte a vytvořte data modelu do aplikace Revit, aniž byste museli sami propojovat soubory a znovu vytvářet obsah.

DynaMaps má celou sadu uzlů včetně rozšíření zobrazení pro načtení veškeré geometrie. Prvky načtete automaticky z GIS a obsahu mapy, Revit pak může načíst topografii a hmotu budovy přímo do vašeho modelu.

Uživatelské rozhraní je velmi podobné jakékoli běžné mapové službě online. Můžete se posouvat pro přiblížení a navigaci pomocí myši nebo použít textové pole „Adresa“. DynaMaps používá pro geokódování rozhraní Nominatim API, takže se snažte uvést svou adresu co nejpřesněji.

Zdroj obrázku

 

Existuje také snadný způsob, jak získat topografii jako PolySurface. Jedním z možných pracovních postupů je promítnout půdorysy budovy na topo PolySurface, jak je znázorněno zde:

Zdroj obrázku

 

K dispozici je také GIS2BIM – kolekce vlastních uzlů pro vizuální programovací prostředí Dynamo. Importuje 2D a 3D GIS informace do modelů v Revitu. Lze rychle vygenerovat hmotnostní geometrii i krajinu velkého měřítka.

 

Kódování jako jednoduchá záležitost

DesignScript je nový jazyk pro průzkumný design užitečný pro komprimaci skriptů a přizpůsobení funkcí Dynamo. Umožňuje „měkký přechod“ mezi programováním vizuálních datových toků a textovým skriptováním implementací řady středních programovacích technik. To poskytuje jemnou křivku učení a postupné zavádění pokročilejších programovacích konceptů. Propojíte pragmatický svět automatizace a výroby se světem informatiky a algoritmického myšlení.

 • Vytvořte vlastní funkce a logiku, abyste mohli rozšířit možnosti pomocí vašich grafů.
 • Získejte do skriptu vzorce, které umožňují sofistikované funkce ve snadno čitelném formátu pro kohokoli.
 • Zmenšete své skripty, aby v nich nebyla změť uzlů a drátů.

Zdroj obrázku

 

Když se naučíte trochu DesignScriptu, rozšíří to možnosti, co můžete s Dynamem dělat.

 • Aplikujte svůj pokrok v učení v praxi, kdykoli je to možné.
 • Zkuste se alespoň zpočátku nezaměřovat na náhled geometrie. Zaměřte se na data, jako jsou čísla, řetězce a prvky aplikace Revit.
 • Vyhněte se kopírování bloků vašeho kódu. Naučte se raději seznamy a úrovně co nejdříve.
 • Udělejte si čas na přečtení varování a prozkoumejte, co znamenají. Velké množství času v Dynamu obvykle souvisí s odstraňováním problémů.
 • Nejprve se zaměřte na základní pracovní postupy a poté přejděte ke složitějším.

 

Zdroj obrázku

 

Zero-Touch Importing označuje jednoduchou metodu „ukaž a klikni” pro import knihoven C#. Dynamo přečte veřejné metody souboru DLL a převede je na uzly. Zero-Touch můžete použít k vývoji vlastních uzlů a balíčků a k importu externích knihoven. Autodesk poskytuje mnoho dokumentace Revit v C#, takže vyhledání dokumentace je snadné.

Zdroj obrázku

 

Využívejte funkce Dynamo

Nástroje Dynamo překlenují mezery v pracovních postupech Revitu. Pokud s Revitem pracujete každý den a chcete být efektivnější, naučte se Dynamo používat. Poraďte se o tom s odborníky.