portál uživatelů
softwarů Autodesk

Jak na inteligentní detaily v Revitu

Revit

Jak na inteligentní detaily v Revitu

Revit je inteligentní software, nicméně při některých 2D operacích tuto schopnost ztrácí. Jak na to, aby k tomu nedocházelo?

Revit je program pro informační modelování budov (BIM) a při modelování používá inteligenci. Ta se ale někdy ztrácí při vytváření detailů. Tento článek sdílí metodu, která umožňuje použití značek místo textu a přináší inteligenci také na 2D úroveň aplikace.

Vytváření detailních položek

Existuje možnost, jak vytvořit inteligentní detaily pomocí komponentů a vnořených prvků. Tímto způsobem je můžete označit za klíčové, abyste zachovali konzistentní postup zápisu.

Je obtížné modelovat například lemování a hydroizolaci nebo sváry a podložky. To vyžaduje použití 2D informací jako součásti souboru stavební dokumentace. Probereme tedy, jak používat 2D detailní položky, abyste co nejlépe využili jejich inteligenci. Tyto principy platí jak pro výkresové, tak pro detailní pohledy.

Osvědčené postupy

Pokud má být detail 2D, ale přesto má zůstat inteligentní, pak platí pravidlo nepoužívat v detailu žádné čáry ani text. Místo toho použijte rodiny položek podrobností (dříve komponenty detailů) spolu s tagy (buď klíčová poznámka, nebo tagy komponent). Tím se dosáhne dvou věcí:

  • Umožní to konzistentnost vzhledu a informací.
  • Eliminují se nesprávné informace uvedené v detailu.

Je také dobrým pravidlem používat vodící rodinu, která pomáhá při zarovnání a ohraničení detailu.

Zdroj obrázku

Rodiny podrobných položek OOTB jako dobrý začátek

Autodesk Revit se dodává s cca 660 rodinami podrobných položek OOTB (out-of-the-box). Není tam vše potřebné a do některých rodin bude pravděpodobně třeba přidat více inteligence, ale je to dobrý start.

Nicméně jednou ze stížností na rodiny podrobných položek OOTB je, že tloušťky čar nejsou v souladu s kancelářskými standardy. V tomto případě není nutné upravovat každou rodinu, místo toho lze styly objektů změnit v projektu (nebo šabloně projektu), nebo můžete vytvořit šablony pohledu, aby bylo dosaženo požadovaných tlouštěk.

  • Pokud použijete klíčové poznámky (keynoting), pak budou všechny rodiny podrobných položek OOTB zarovnány se souborem klíčových poznámek OOTB.
  • Pokud použijete označování prvků (tagování), bude nutné tyto rodiny upravit, aby obsahovaly požadované informace.

Obsah OOTB nepokryje každou požadovanou rodinu. Zohlednění všech možností, které lze přidat, může být skličující. Nejjednodušší je začít od čar: Jaké typy čar, hmotnosti a styly budou potřeba? Dále např.: Jaké vzory výplně jsou potřeba pro rodiny? Budou existovat vlastní parametry pro označování nebo vytváření?

Nejprve je třeba zvážit všechny tyto situace a poté vytvořit šablonu rodiny podrobných položek. Všechny nové rodiny pak budou konzistentní a jejich vytvoření méně časově náročné.

Spuštění zobrazení podrobností

Protože mluvíme o 2D detailech, místo, kde začít, je pohled kreslení. Osvědčeným postupem je:

  1. Vytvořit různé typy pohledů, které pomohou třídit a sledovat podrobnosti v projektu.
  2. Jakmile je pohled hotov, vytvořte rodinu vodítek z obecné rodiny poznámek, aby se správně škálovala a poskytovala možnost posouzení dostupného prostoru. Tuto rodinu lze nastavit tak, aby se přizpůsobila různým rozvržením a velikostem listů, takže dostupná oblast kreslení je vždy přesná. Referenční roviny se mohou přichytit k bodu vložení rodiny vodítek, což umožní přichycení pohledu při jeho umístění na list.
  3. Nyní se celá grafika dotvoří umístěním položek detailů. Tyto položky podrobností mohou být cokoli od rozšířených rodin, které se používají denně, až po neparametrické rodiny, které se používají na základě konkrétního projektu. Výhodou použití inteligentních detailů je budoucí schopnost tyto prvky označit.

Anotace detailu vyžaduje vlastní značku

Ať už zvolíte přístup keynoting, či tagování, je nutné vytvořit tag na míru, který splňuje firemní standardy. Ten je také flexibilnější než dostupné OOTB. Pokud tedy firemní standardy obsahují konzistentní text zarovnaný doleva nebo doprava, diktují použití rámečku kolem značky (nebo ne), potřeba vlastní značky se stane nevyhnutelnou. Rodina klíčových poznámek OOTB umožňuje pouze číslo nebo text, nikoli obojí dohromady, a zarovnání je na střed. Pokud je tedy standardem zobrazovat číslo a text klíčové poznámky a zarovnané doleva, bude na místě vlastní značka.

Zdroj obrázku

Tag může například používat Type Comments a/nebo Comments, aby umožnil konzistenci v Type Comments, ale také umožnil flexibilitu s jednotlivými poznámkami pomocí instančních komentářů. Štítek lze poté nastavit tak, aby uživateli umožnil v případě potřeby změnit typ štítku.

Zdroj obrázku

Umístění na listy pomocí referenčních rovin

Posledním krokem v procesu vytváření podrobností je umístění všech souborů podrobností na list. Rodina podrobného průvodce, která byla přidána do pohledu, pomůže s velikostí, rozložením a umístěním na list. Proto jsou důležité referenční roviny.

Od verze Revit 2011 je možné přichytávání pomocných prvků k vodicí mřížce. To umožní také přichycení k jiným pomocným prvkům v jiných pohledech, pokud jsou na stejném listu. Osvědčeným postupem je tedy přidat referenční rovinu na každou stranu podrobného průvodce, což umožní přesné zarovnání na listu.

Zdroj obrázku

Filtry v hlavní roli

Bez ohledu na to, zda je soubor nastaven pro keynoting, nebo tagování, způsob fungování filtrů bude podobný. Zatímco komentáře slouží pro účely označování, filtry mění grafický vzhled položky podrobností na základě zadané hodnoty. Pokud v ukázkovém příkladu zadáte do pole komentáře Beyond, vzor výplně se skryje, čáry se ztenčí a barva se změní na odstín šedé.

Zdroj obrázku

Použití filtrů může eliminovat potřebu dalších typů rodin a také ruční práci s přepisováním grafiky v pohledu podle prvku. Filtry také dodávají projektu konzistenci.

Řádkové položky detailů jsou neméně důležité

Většina rodin OOTB, jako je sádrokarton nebo konstrukční rámování, je založena na liniích. Tyto typy detailů mohou hrát velkou roli. Například liniová betonová rodina může být použita jako stěna, sloup, základ, deska nebo nosník a to může být jedna rodina. Konstrukční výztuž, buď v pohledu nebo v řezu, může být také liniovou rodinou. Jednou z nejužitečnějších položek detailů je jednoduchá čára, což může být jakákoli čára, kterou je třeba vyvolat: obal budovy, parotěsná zábrana, linie prvků za nimi atd. Rodina čar je prakticky neomezená. Přidání parametrů k liniovým komponentám přidává další úroveň sofistikovanosti a zvyšuje flexibilitu rodiny.

Zdroj obrázku

Vkládání inteligence několika způsoby

Výhodou použití podrobných položek je automatizace a efektivita, které můžete přidat k detailům pomocí značek. Místo ručního zadávání lze informace vložit do rodiny tak, aby je bylo možné po umístění do projektu označit. Existují různé způsoby, jak toho lze dosáhnout, všechny s výhodami i nevýhodami.

Jedním ze způsobů je použití Revit Keynoting, jehož výhodou je, že kdokoli v kanceláři může upravovat datový soubor Keynote.txt, aniž by musel mít nainstalovaný Revit (Keynote Manager od Revolution Design je však nutností). Bohužel, klíčové poznámky mohou mít pouze dvě hodnoty pro označování, číslo a popis. Proto musí být všechny potřebné informace specifické pro prvek přidány jako text vedle klíčové poznámky.

Další metodou je vkládání informací do parametrů (tj. psaní komentářů), aby bylo možné inteligenci extrahovat a aktualizovat, když se prvek mění.

Inteligence v rodině detailů může také přijít prostřednictvím grafiky a/nebo výpočtů. Například výztuž umístěnou v sekci lze nastavit tak, že pokud se výztuž příliš přiblíží, může v rodině nastat např. změna barvy, ​​což uživatele upozorní, že konfigurace nesplňuje určitá kritéria. Nebo může být uživatel upozorněn, pokud je rodina založena na údajích výrobce a jedna ze vstupních hodnot nesplňuje jejich specifikaci.

Buďte efektivnější

Věříme, že vám tyto rady usnadní práci a zvýší vaši produktivitu. Pokud potřebujete více užitečných tipů ohledně Autodesk aplikací, projděte si náš blog nebo se poraďte s ověřenými prodejci.